Dato: 25-09-2019
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Dobbeltforedrag ved Søren Sindbæk, professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet og
Jesper Olsen, leder af -dateringslaboratoriet på Aarhus Universitet.

Kulstof 14 dateringer er et af arkæologiens vigtigste arbejdsredskaber. I mange år har målinger af det radioaktive kulstof i f.eks. træ og knogler været med til at tidsfæste fund fra fortiden. Men metoden har en ulempe: dateringerne har en usikkerhed, ofte med mere end 100 års fejlmargin. Det skyldes blandt andet at mængden af kulstof-14 i atmosfæren varierer på grund af kosmisk stråling. I 2012 opdagede et japansk forskerhold at den samme stråling kan være nøglen til en helt ny brug af kulstof-14 dateringer. Igennem historien har kosmiske begivenheder som solstorme skabt udsving i kulstof-14 niveauet. De kan genfindes i arkæologiske fund, og i sjældne tilfælde give et eksakt årstal. En af de største udsving skete i år 775 – mens den lille handels- og havneby Ribe var i udvikling. Forskere fra Sydvestjyske Museer og Aarhus universitet har været på jagt efter kulstoffet fra 775 i Ribes undergrund. I dette foredrag fortæller Jesper Olsen og Søren Sindbæk om resultaterne. Samtidig kan man høre mere om, hvad der er kommet ud af de store udgravninger ved Ribe Kunstmuseum i 2017-18. Hør med på ny viden om vikingetidens begyndelse – og om solens aktivitet og klimaforandringer i fortiden.               

Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab, Esbjerg og Omegns Museumsforening , 50 kr. for ikke-medlemmer.