Ph.d. og Postdoc. Kasper H. Andersen, Institut for samfund og kultur ved Aarhus Universitet                                                                                                                                          

Torsdag d. 10/1 kl. 19.30

Museet Ribes Vikinger

Hvem var danerne, og hvor kom de fra, da man i Sydeuropa i 500-tallet begyndte at skrive om denne gruppe langt mod nord? I dag kalder vi i Danmark denne periode germansk jernalder, længere nede i Europa taler man om bl.a. folkevandringstiden. Det var en tid med store opbrud og ustabilitet, men også med konsolidering af magtforhold, og danernes opståen skal forstås i denne europæiske ramme. Foredraget vil præsentere nye forskningsresultater om danernes indtræden på den historiske scene, der kobler sydeuropæiske skriftlige kilder med dansk arkæologi. Eksempelvis hvordan danerne faktisk er en ældre gruppe, end forskningen hidtil har erkendt, og at danernes opståen som folk og rigsdannelse var tæt forbundne processer. 

Foredraget er gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.

Ikke-medlemmer: 50 kr.