Dato: 04-05-2023
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger

Leder af Arkæologi og Samling Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer

I løbet af middelalderen (Ca. 1050-1536) blev Danmark dækket af byer. Ved indgangen til perioden var der kun ganske få lokaliteter med en urban karaktér, og en af de vigtigste var Ribe.

500 år senere, ved reformationen, var hele det danske rige dækket af et tætmasket netværk af større og især mindre købstæder, som fortsat udgør grundstammen af byerne i nutidens Danmark. - I foredraget præsenteres de danske byers historie, hvornår de blev grundlagt, hvordan de udviklede sig, og hvilken rolle de spillede i datidens samfund.