Dato: 25-11-2021
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Henrik Lundtofte , leder af Historisk Samling fra Besættelsestiden, SJM og Claus Feveile, museumsinspektør,SJM

Først vil Henrik Lundtofte give en stribe indblik i modstandsbevægelsen i Ribe: Hvordan opstod de illegale grupper, hvem var pionererne, og hvilke modstandsaktiviteter fandt egentlig sted i Ribe? Foredraget strejfer også de ripensiske modstandsgruppers virksomhed i befrielsesdagene og tiden umiddelbart derefter.
Dernæst vil Claus Feveile efter pausen fortælle om nyt fra detektorarkæologien. Detektoren bringer stadigt nye og spændende fund for dagen, og det er blevet en hobby, som mange begynder på. Foredraget vil give eksempler på nogle af de mange fund fra sidste år og give et indblik i, hvordan museet samarbejder eller ikke samarbejder med finderne, og hvordan vi bruger fundenes udsagn til at vurdere ikke bare den enkelte fundlokalitet, men også bebyggelsesbilledet mere generelt i vores ansvarsområde.

Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.                                                   
Entré 50 kr. for ikke-medlemmer.