Dato: 06-12-2023
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Dobbeltforedrag  

Nederdammen 33 i Ribe
En kulturhistorisk fortælling om huset og dets beboere fra 1650 til 1976
v/ Museumsinspektør Michael Alrø, Sydvestjyske Museer
 
 
Der findes ingen danske byer uden for København, som har flere fredede og bevaringsværdige huse end Ribe. De historiske huse i Ribe repræsenterer en næsten uudtømmelig kilde af fortællinger, fordi byen er lige så begunstiget, når det kommer til bevaringen af sit skriftlige kildemateriale. Foredraget vil vise, hvor megen ny viden, der kan samles om selv et mellemstort byhus, når man kombinerer forskelligt historisk kildemateriale med observationer fra det stående hus og ældre bygningsarkæologiske iagttagelser. På denne måde er det for første gang lykkedes at datere husets opførelse og kende dets bygherre, som imidlertid viste sig at være en kvinde. Ligeledes har det været muligt af følge, hvordan husenes og beboernes historier er vævet ind i hinanden. Familiære relationer forbandt flere gange huset med naboejendommene, hvilket med tiden har været med til at forandre ejendommen til sin nuværende form.
 
Efter pausen med smørrebrød og øl afslutter vi aftenen med
 
Bindingsværk i Ribe
v/ Leder af Arkæologi & Samling Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer
 
Foredraget vil give en mere generel beskrivelse af Ribes bindingsværk.
Hvordan vi ser udviklingen fra den ældre middelalders huse, der var helt byggede af træ eller lerklinede, og frem til senmiddelalderens og renæssancens store bindingsværksgårde i flere stokværk med udskårne knægte og smukke mønstermurede tavl?