Dato: 22-10-2020
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Dr.phil i historie Jakob KiefferOlsen, Nationalmuseet, København.

Kirkerne og kirkestrukturen – administrationen, brugen og organiseringen mv. af kirkerne – er ofte blevet opfattet som meget statisk gennem tiderne, ja helt tilbage fra de tidlige kristne tider og frem til i dag. Kildematerialet giver imidlertid baggrund for at pege på, at udviklingen i middelalderen var langt mere fleksibel og dynamisk, at store ændringer fandt sted, og at kirkestrukturen i stort omfang tilpassede sig det omgivende samfund. Foredraget vil også komme ind på de lokale forhold i Ribe Stift og især den vigtige sogne- eller kirkeliste fra håndskriftet Ribes Oldemoder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tilmelding nødvendig til Lars Ilsøe på mobilnr. 29 60 57 43 fra 6/10 -19/10 inkl. Der kan ikke benyttes telefonsvarer. Begrænset antal pladser efter myndighedernes bestemmelser.                                                   
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening. 50 kr. for ikke-medlemmer.