Dato: 25-11-2020
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer
I middelalderens Ribe fyldte klostre godt i bybilledet. Der var i alt seks forskellige, hvis historier i nogle tilfælde var flettede sammen: 1. Benediktinerklosteret i Seem, 2. Benediktinerklosteret, senere augustinerklosteret ved domkirken, 3. Benediktinernonneklosteret ved S. Nikolaj sognekirke, 4. Dominikanerklosteret S. Katrine, 5: Franciskanerklosteret S. Laurentius og 6: Johanniterklosteret Korsbrødregård. Derudover fandtes af klosterlignende stiftelser også både en skole, et peblingekollegium og to hospitaler. Alle besad store grundmurede anlæg som i høj- og senmiddelalderen dominerede bybilledet. I foredraget præsenteres de forskellige anlæg og den arkæologiske viden om dem, som der i øjeblikket pågår større forskningsprojekter omkring.                                                                                                                                                                                               
Tilmelding nødvendig til Lars Ilsøe på mobilnr. 29 60 57 43  fra 11/11-23/11 inkl. Der kan ikke benyttes telefonsvarer. Begrænset antal pladser efter myndighedernes aktuelle bestemmelser.                                                                                                                                                                    
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening, 50 kr. for ikke medlemmer.