Dato: 07-04-2022
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Tom Christensen, projektforsker ved Nationalmuseet
 
Lejre på Sjælland er en locus classicus i Danmarkshistorien. Her begynder - i følge den norrøne litteratur og middelalderens krøniker - historien om kongeriget Danmark, regeret af sagnkongeslægten Skjoldungerne i den periode, der lå forud for kristningen af danerne og omdannelsen af landet til en europæisk middelalderstat under Harald Gormsøn (Blåtand) og hans efterfølgere. Historierne om Skjoldungerne er naturligvis sagn, men arkæologiske udgravninger har påvist, at disse overleveringer bygger på en baggrund af materielle levn, der på overbevisende måde placerer Lejre blandt de vigtigste lokaliteter i yngre jernalder og vikingetid (6. til 11. århundrede).
Foredraget er en præsentation af de seneste årtiers opsigtsvækkende resultater, ikke mindst udgravning af et stort palisadeindhegnet anlæg fra sen jernalder og tidlig vikingetid (7.- 9. århundrede) med en 61 meter lang og 12 meter bred halbygning som centrum. Men også andre anlæg og fund, der understreger Lejres position, vil blive berørt.
På denne baggrund kan man med rette rejse spørgsmålet, om ikke Lejre var et kongesæde i jernalder og vikingetid, men var de Skjoldunger, og strakte deres magt sig virkelig helt til det vestlige Jylland og Ribe?