Dato: 08-12-2022
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Leder af Arkæologi & Samling, Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø
 
 
Selskabets juleforedrag præsenterer den opdaterede version af Ribe Bys historie inklusive nyt om:
 
• Landskabet før byen
• En forudgående jernalderbebyggelse
• Det ældste Ribes opståen og udvikling
• Ansgars kirke
• Byens flytning fra nord- til sydsiden af åen
• Højmiddelalderens store torv
• By, befæstning og borg igennem tiden.
 
Traditionen tro afslutter vi året med en øl og en håndmad.

Der er gratis adgang for Selskabets medlemmer.
Ikke medlemmer betaler 50 kr