Dato: 23-01-2020
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Professor Lars Boje Mortensen, Aarhus Universitet

Foredraget vil forsøge at komme rundt om Saxos store og mangfoldige krønike, således som forskningen ser på den her i begyndelsen af det 21. århundrede. Vi skal både se på første dels sagnhistorie og anden dels historie og samtidshistorie. Hvad er forholdet mellem de to? Og hvorfor valgte Saxo at skrive så meget om den hedenske tid i Danmark? Interessant er også i den forbindelse at diskutere den form, Saxo gav sin krønike. – Endelig skal vi se på om de utallige historier kan koges ned til nogle centrale budskaber, og her er særligt den samtidshistoriske del selvfølgelig central. Som foredragets titel antyder, kan man hævde, at Saxo både kredser om det danske riges forhold til Kejserriget mod syd og leverer nogle tunge argumenter for at opfatte Valdemarernes dynasti som Guds gave til Danmark.
Foredraget er gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Ikke-medlemmer: 50 kr.