Dato: 30-08-2022
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Arkivleder, ph.d. Mette Guldberg, Ribe byhistoriske arkiv

I efteråret 2021 udkom Sønderjysk Søfarts Historie i to bind, som dækker hele hertugdømmet Slesvig fra oldtid til nutid.
Afsnittet om tiden 1600-1814 har titlen ”Skibe i øst, søfolk i vest” og er skrevet af aftenens foredragsholder. Hun vil denne aften fortælle om søfarten fra Vadehavet i en periode, hvor den sønderjyske søfart efter flere tilbageslag i løbet af 1600-tallet tog et opsving i 1700-tallet. Udviklingen forløb med store forskelle, for mens handelsflåden ekspanderede på østkysten, var det antallet af søfolk, der steg på Vadehavskysten. Herfra var man leveringsdygtig af mandskab til den ekspanderende søfart i både ind- og udland.

Gratis adgang for medlemmer af Antikvarisk selskab.
50 kr for ikke medlemmer