Dato: 12-10-2022
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Forsknings- og samlingschef for arkæologi Mads Ravn, VejleMuseerne
 
En mytisk forgængers guld
Vikingetiden er kulminationen på den gradvise centralisering af magten, der sker i løbet af jernalderen, og Jelling-dynastiet står på skuldrene af en række tidligere konger, som vi kun kender fra sagn, sparsomme kilder og arkæologiske fund.
I starten af de urolige og kaotiske 500-år sad der i Vindelev - kun få kilometer fra det Jelling, der senere blev Harald Blåtands kongesæde - en stormand. Vi ved han var rig, og må have tilhørt samfundets absolutte top, for han ejede store mængder guld.
 
Det var en urolig tid - præget af store forandringer i samfundet og en serie voldsomme globale naturkatastrofer. Måske som et sidste håb om forsoning med guderne, nedgravede han sin skat og ofrede den til de højere magter.
 
I 800-årene, på tærsklen til vikingetiden, begynder konturerne til et samlet dansk rige at tegne sig. Kongsgården ved Erritsø ligger højt med udsigt over Lillebælt på sejlruten til Hedeby og videre østpå. Erritsø-hallen fortæller historien om de konger, der kom lige inden Gorm den Gamle og Harald Blåtand.

Gratis adgang for medlemmer af Antikvarisk Selskab.
Ikke medlemmer 50 kr.