Dato: 11-04-2018
Klokkeslæt: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer                     

Siden 1970’erne har metaldetektoren vundet indpas i dansk arkæologi – især gennem amatørarkæologernes utrættelige indsats. Vores viden om særligt jernalder, vikingetid og middelalder har gennemgået en helt utrolig forandring. Hvad der før var sjældent, er nu ofte helt almindeligt. Foredraget, der naturligvis tager sit udgangspunkt i de to landskaber, hvor foredragsholderen har haft sit virke - det vil sige Sydvestjylland frem til 2010 og igen fra 2017, samt Nordøstfyn 2011-14 - vil give eksempler både på tidlig anvendelse af metaldetektor i 1980’erne og de senere års udvikling af afsøgningsmetoder og registreringspraksis, samt fremlægge nogle af de resultater, som er fremkommet gennem en konsekvent anvendelse af metaldetektoren til afsøgninger af hele landskaber. Endelig – og ikke mindst – vil foredraget være fyldt med billeder af fund!
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Ikke-medlemmer: 50 kr.