Vellykket tur til Mandø.
 
Lørdag d. 23.09.2017 havde Sydvestjyske Museer inviteret frivillige, der har siddet vagt ved Kinaudsstillingen til en udflugt med Mandø som mål.
Lørdagen oprandt med det smukkeste vejr, og 28 deltagere startede med at køre ad ebbevejen til Mandø. Ved museet på Mandø bød direktør Flemming Just velkommen og rettede en varm tak til de mange frivillige,der havde været medvirkende til at gøre Kinaudstillingen mulig. Herefter overlod han ordet til to meget levende og engagerede kvindelige guider som dels fortalte om Museets historie , dels guidede rundt i Museet, og begge havde mange spændende og medrivende fortællinger om det isolerede liv på Mandø - et liv, som Museet på allerbedste vis skildrer.
 
Herefter gik turen op til den gamle redningsstation, forbi det område, hvor der i øjeblikket etableres en særdeles flot og veludstyret legeplads, og i den forbindelse fortalte Flemming Just om Willum Kann Rasmussen, barnefødt på Mandø og senere skaber af firmaet Velux vinduer. Ikke mindst Veluxfonden har spillet en betydelig rolle i Ribe by, hvor store donationer har skabt bla. Museet Ribes Vikinger, ligesom Mandø også nyder godt af Kann Rasmussen familiens veneration for den lille ø.
 
Ved den gamle redningsstation fortalte Flemming Just på spændende vis om fotografen Esther Bubleys besøg på Mandø i 1954. Hendes opgave var at tage billeder for det amerikanske selskab Standard Oil, der ønskede at dokumentere de mange fremskridt som øget brug af olie og benzin havde skabt. Esther Bubley opholdt sig på Mandø i to dage, rejste tilbage til USA, hvor hendes billeder blev bragt i magasinet The Lamp for derefter fuldstændig at gå i glemmebogen. Flemming Just fortalte på inspirerende vis, hvorledes han under et besøg i New York havde fået kendskab til Esther Bubleys fotografier og med gunstige kontakter blev det så muligt at lave den meget fine udstilling af hendes fotografier som på en stille og afdæmpet måde beskriver livet på Mandø i 1954.
 
Efter besigtigelsen af fotografierne kunne frokosten indtages i det fri under blå himmel, sol og lune temperaturer, og efter ture på egen hånd mødtes selskabet igen til kaffe med kage på kroen inden turen atter via Låningsvejen gik tilbage. Et meget fint arrangement, der skabte stor tilfredshed hos alle deltagere.
 
 
ref. Erik Henriksen

Spændende foredrag om sejlads med vikingeskib ved Grønland.
 
 
Fredag d. 08.09 havde 45 personer fundet vej til aftenens foredrag om vikingeskibet Skjoldungens sejlads ved Grønland. To meget veloplagte foredragsholdere, Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup, havde som hhv. 1. og 2. styrmand deltaget i sejladsen som forløb over 6 uger i sommeren 2016. Skibet Skjoldungen, der er en kopi af Skuldelev vrag nr. 6 blev færdigbygget og søsat i 2011. Skjoldungen er 10,8 m. lang, 2,4 m. bred og har en dybgang på 0,45m. Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup fortalte på medlevende vis om hvorledes ideen til en sejlads ved Grønland var opstået, og hvilke talrige forberedelser det havde krævet inden Skjoldungen med dens besætning på ialt 8 mand kunne starte sejladsen fra Nanortalik til Nuuk - en strækning på små 500 sømil. Ideen var at følge en mulig rute som nordboerne kunne have fulgt, da de nåede frem til Grønland og slog sig ned.
 
Besætningen havde valgt at bruge lokale fiskere og fangere fra bygderne som guider, og fik dermed en meget brugbar viden om de faktiske forhold ved sejladsen såvel indenskærs som på åbent hav. Foredraget, der på glimrende vis var ledsaget af et flot billedmateriale, indeholdt mange beretninger om forhold, der havde overrasket besætningen undervejs. Det drejede sig bl.a om en tidevandsforskel på 3 meter, vindretninger, der ofte kunne skifte i forhold til beregningerne, iståge samt den agtpågivenhed der hele tiden krævedes af besætningen - især når sejladsen foregik tæt på isbjerge og bræer. Fortællingerne om den vanskelige brug af sejl og det krævende arbejde med at ro blev ligeledes beskrevet på medrivende vis.
 
Turen sluttede i Nuuk og havde været en enestående oplevelse for deltagerne, men også en meget krævende opgave, som foredraget gav en stor indsigt i. Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup disponerede deres foredrag på rigtig god vis og løbende blev tilhørerne præsenteret for en rigdom af detaljer i såvel planlægningen som selve sejladsen med Skjoldungen. 
 
 
ref. Erik Henriksen

Vellykket udflugt til Søby Brunkulslejer og Uhre Kirke.
 
Lørdag d. 27.08 deltog 32 personer i udflugten til Søby Brunkulslejer og Uhre Kirke. På en smuk sensommerdag, der var begunstiget af godt vejr, startede besøget i Søby Brunkulslejer kl. 10.30, hvor Selskabet mødte turens veloplagte guide Finn, og det blev en fantastisk oplevelse at være sammen med ham. Finn har tilbragt store dele af sin barndom i det, der i daglig tale kaldtes Søby Klondyke, idet hans fader var ansat til at læsse brunkul. Det blev til mange inspirerende og tankevækkende fortællinger om det hårde arbejdsliv i Brunkulslejerne, men det blev også fortællingerne om hvordan nogle ejere af brunkulslejer skabte sig endog meget store formuer, og disse formuer blev investeret i bl.a. entreprenørvirksomheder, og nogle af disse virksomheder eksisterer stadig idag. Finns fortællinger kom viden om og gav et glimrende indblik i det helt specielle liv der levedes i Søby Klondyke fra starten i 1940 og til den sidste gravning som fandt sted i 1970. Gennem en rundvisning på området, hvor deltagerne besøgte huse og værksteder, fik alle en glimrende indsigt i dette helt enestående industrieventyr i Danmark, og Finns mange fortællinger omhandlede også det liv, der blev levet i Søby Klondyke – et barskt og nøjsomt hverdagsliv. Efterfølgende var Finn guide på en rundtutr i området, hvor deltagerne ved selvsyn fik fornemmelsen af hvor store og omfattende de ialt 58 brunkulslejer har været.
Efter frokosten gik turen til Uhre Kirke - en udefra set meget beskeden kirke fra 1920. Men når man træder ind i kirkerummet mødes man af en enestående farverigdom - ikke mindst repræsenteret i kirkens flotte glasmosaik i østvæggen. Tidligere sognepræst Inge Marie Mols gav medrivende fortællinger om hvorledes menighedsrådet i samarbejde med den dansk – amerikanske kunstner Helle Scharling-Todd i 1993 lod kirken udsmykke med de smukke farver. Kirkerummet har grøn som sin grundfarve og grøn repræsenterer vækst og frodighed. Denne grønne farve brydes af blå, rosa og gul, og derved bliver Uhre Kirke en påskekirke, en opstandelseskirke. Afsluttende kan sognepræst Arne Holst - Larsen citeres for følgende :...... Rummet er disponeret for at modtage Guds lys. I selve rummet grønnes, altså fornys og levendegøres menneskers tro, håb og kærlighed.....


Ekskusrsion til Sønderborg Slot
 
På en smuk sommerdag lørdag d. 17.06 deltog 28 personer i udflugten til Sønderborg Slot. Turen gennem det smukke sommerlandskab blev på bedste vis suppleret af Anni Møller Christensen der havde fundet spændende lokalhistoriske fortællinger frem og disse beretninger blev fortalt på bedste vis.
Ved ankomsten blev selskabet modtaget af museumsinspektør Carsten Porsborg Rasmussen som forestod en meget kvalificeret rundvisning. Rundvisningen startede med fortællingen om Sønderborg Slot, dets bygningshistorie og arkitektur samt ikke mindst den omtumlede tilværelse slottet har ført mellem de slesvigske hertuger og de danske konger. Rundvisningen første deltagerne til nogle af de ældste bygningsrester fra det oprindelige slot, og efterfølgende fortalte Carsten Porsborg Rasmussen meget levende om Dronning Dortheas kapel, de imponerende slægtstavler samt det smukke inventar i kapellet. Efterfølgende blev der aflagt besøg i udstillingen om Christian d. 2 og ikke mindst myten om kongen og hans utallige rundture med tommelfingeren på bordkanten blev sat grundigt på plads.
Efterfølgende havde deltagerne god tid til selv at besøge de udstillinger man havde lyst til, og det gode sommervejr gav rig mulighed for at nyde frokosten udendørs.
Efterfølgende gik turen til Tirslund kirke. Kirken, der er ganske lille og opført i kvadersten er formentlig den ældste kirke i Sønderjylland bygget omkring år 1100 på et sted, hvor der tidligere havde været en kult for Tyr. Den usædvanlige altertavle fra 1568 afbilder Gud med sin søn Jesus på skødet omgivet af de 12 apostle og Maria. Anni Møller Christensen supplerede på bedste vis besøget med at fortællingen om en folkevise, der beskriver et drab i kirken – et så voldsomt drab at blodet sprøjtede op på altertavlen.
Ved hjemkomsten til Ribe gav mange deltagere udtryk for at turen havde været særdeles spændende og vellykket.
 
Eksksursionen til Sønderborg var forårets sidste arrangement, og Bestyrelsen vil takke for den store opbakning og interesse som Selskabets medlemmer har vist de forskellige arrangementer. Efterårsprogrammet er på trapperne, og Bestyrelsen glæder sig til gensynet med mange af Selskabets medlemmer til efterårets program.
 
Fra Bestyrelsen skal der lyde de bedste ønsker om en rigtig god sommer.
 
 
ref. Erik Henriksen


Spændende forederag om Carsten Niebuhr.
 
 
Onsdag d. 26.04 havde omkring 90 mennesker fundet vej til museumsinspektør Lulu A. Hansens foredrag om den danske opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr. De fremmødte blev mødt af en meget veloplagt og vidende foredragsholder som tog udgangspunkt i fortællingen om den store ekspedition som kong Frederik d. 5 udrustede i 1761. Det var en videnskabelig sammensat ekspedition, der havde til formål at besøge Det lykkelige Arabien samt indsamle alt materiale, der kunne bruges i videnskabelig sammenhæng. Et af formålene med ekspeditionen var ønsket om at sætte Danmark på det europæiske landkort som en dygtig og velanset nation i videnskabelig sammenhæng. Den store ildsjæl bag ekspeditionen var Johan Bernstorff, der så store muligheder i en sådan ekspedition.
I 1761 forlod ekspeditionen København og allerede fra starten var ekspeditionen præget af store indbyrdes stridigheder mellem deltagerne - stridigheder som Carsten Niebuhr i en vis grad holdt sig udenfor. Således standede ekspeditionen et år i Cairo, inden de interne stridigheder var bilagt, og man kunne fortsætte til Yemen. Ekspeditionen lider en krank skæbne, idet 5 ud 6 deltagere dør, og Carsten Niebuhr kan som eneste overlevende fortsætte rejsen, der via Bombay, Jerusalem og Tyrkiet bringer ham tilbage til København i 1767.
Hvis Carsten Niebuhr havde ventet en varm og anerkendende velkomst i København, blev han dybt skuffet. Ekspeditionens ankermand Johan Bernstorff var sat fra magten, og kongen nærede ingen videre interesse for ekspeditionen og dens resultater.
Carsten Niebuhr gik derefter på egen hånd igang med at bearbejde og formidle de mange beskrivelser som ekspeditionen havde tilvejebragt.
Lulu Hansen beskrev på dette tidspunkt i sit foredrag på særdeles medrivende vis hvorledes Carsten Niebuhr gennem dette arbejde iscenesætter sig selv som en betydningsfuld opdagelsesrejsende. Lulu Hansen beskrev hvorledes Carsten Niebuhr fremstår som en meget objektiv betragter af de fremmede kulturer, og hans refleksioner bliver meget tydelige i hans skrifter om ekspeditionen. Det bliver således en efterbearbejdning præget af stor eftertænksomhed, refleksion og dyb respekt for de folkeslag og kulturer han har mødt under sin årelange rejse, men også beskrivelser formet af Cartsen Niebuhrs egne holdninger. Herved kommer Carsten Niebuhr til at stå i skærende kontrast til samtidens syn på andre folkeslag som værende uudviklede i forhold til europæisk kultur og en begyndende kolonisering.
Mens Carsten Niebuhr stadig levede, oplevede han en begyndende anerkendelse af sit arbejde - en anerkendelse, der i dag er meget stor. Carsten Niebuhr var en enestående opdagelsesrejsende, hvis minutiøse arbejde og registrering idag nyder meget stor anerkendelse.
Lulu Hansens foredrag var særdeles veldisponeret og dygtigt formidlet, og Lulu Hansen formåede på allerbedste vis at tegne et omfattende portræt af Carsten Niebuhr - både som den videnskabelige ekspedititonsdeltager, men også i høj grad som et meget tænksomt og refleksivt menneske, der som sit mål havde at forstå hvilke tanker der lå bag de forskellige kulturer, styreformer og livanskuelser.
 
ref. Erik Henriksen.


Foredrag om Kina - fra kejserdømme til stormagt.
 
 
Som optakt til den store Kinaudstilling på Sydvestjyske Museer, der åbner d. 16.06 gæstede forfatter og journalist Mette Holm Det antikvariske Selskab tirsdag d. 28.03.
Omkring 100 mennesker mødte en Mette Holm, der med sin store viden om Kina gav fortællingen om Kinas udvikling fra Kejserdømme til en moderne stormagt. Det var en fortælling som spændte meget vidt i tid og fremdrog vigtige perspektiver i de voldsomme ændringer der har præget landet. Mette Holm fortalte bla. om den helt centrale rolle Kejseren havde i et land, der udadtil var meget lukket og som kun nødtvungent åbnede sig mod eksempelvis den europæiske verden. Åbningen var ikke frivillig, men præget af voldsomme krige i 1840´erne kendt som Opiumskrigene og den efterfølgende bokseropstand, der var et opgør mod den europæisk tvangsåbning af Kina.
I 1911 falder Kejserdømmet og Kina bliver en republik frem til 1949, hvor Mao bliver landets ubestridte leder og førstemand. Det er også fortællingen om voldsomme ændringer i Kina - kendt som det store spring fremad indtil Mao i 1959 trækker sig tilbage. Denne tilbagetrækning varer indtil 1966, hvor Mao atter står i spidsen for Kina denne gang under den såkaldt kulturrevolution som varer indtil 1976, hvorefter Deng Xiaoping overtager magten, og dette magtskifte indvarsler samtidig et opgør med store dele af den hidtil førte politik.
Nu skabes fundamentet for det moderne Kina, hvor Statens forfatning er den øverste fortolkning af det kinesiske samfund og Kommunistpartiets rolle er uhyre central og magtfuld. Mette Holm kom også ind på de omfattende uroligheder, der i 1989 første til massakren på Den himmelske freds plads - en massakre, der fortsat er omgærdet af dyb tavshed og usikkerhed af omfanget.
Efter pausen var der stor spørgelyst fra salen og her demonstrede Mette Holm på bedste vis i sine svar den store viden og indsigt hun har i kinesiske forhold - såvel de fortidige som de nutidige. Mette Holm havde mange gode refleksioner om hvorledes det tidligere så lukkede Kina forsøger at markere sig som en af den moderne verdens stormagter samtidig med en fastholdelse af politiske og samfundsmæssige strukturer som gang på gang kolliderer med opfattelsen af det generelle, moderne  verdensbillede.
 
ref. Erik Henriksen.

 Vellykket tøndeslagning i Quedens Gård.
 
På en grå og diset dag, hvor regnen dog heldigvis udeblev, afviklede Det antikvariske Selskab og Sydvestjyske Museer den årlige tøndeslagning i Quedens Gård søndag d. 26.02.
Det blev et meget vellykket arrangement med ca. 100 deltagere - børn, søskende, forældre, bedsteforældre, folk med indvandrerbaggrund og deres glade børn. Der var ophængt tre tønder til de forskellige aldersgrupper, og iår skete der det usædvanlige at børnegruppen op til 6 år var det første hold, der slog tønden ned og kunne samle slik op fra jorden, ligesom der blev kåret en meget stolt kattekonge. De to andre tønder blev også slået ned, og så var der varm chokolade og lækre fastelavnsboller til alle deltagerne uanset alder.
Det var glædeligt at se så mange udklædte børn, og en del af dem havde fået et ekstra pift sminke, idet der var tilbud om sminkning inden tøndeslagningen gik igang. Præmien for de to bedst udklædte børn blandt de mange herlige udklædninger tilfaldt en omvandrende flaske Heinz tomatketchup samt det sødeste eksemplar af dansk sortbroget malkekvæg - begge børn blev behørigt belønnet for deres udklædning.
Det antikvariske Selskab vil gerne rette en stor tak til de frivillige, der var med til at gøre arrangementet så vellykket, og en stor tak skal også lyde til de to livsglade musikanter, der gav tøndeslagningen en dejlig optakt. 
 
 
ref. Erik Henriksen

Succesfuld start på forårssæonen 2017.
 
 
8O mennesker havde fundet vej til foredraget tirsdag d. 24.01, hvor museumsinspektør Lis Helles Olesen fra Holstebro Museum gæstede Det antikvariske Selskab. Lis Helles Olesen er stærk involveret i et landsdækkende projekt, der hedder Luftarkæologi i Danmark - et projekt, der blev startet i 2009 og foreløbig fortsætter indtil 2018.
Lis Helles Olesen fortalte på bedste vis om udviklingen af luftarkæologi, hvor det ældre kendte luftfoto af en historisk seværdighed er et foto af Stonehenge taget i 19o6. I takt med udviklingen af flyvemaskinen bla. som følge af 1. verdenskrig blev det mere og mere almindeligt at anvende luftfotos til at afdække historiske lokaliteter.
I Danmark tog udviklingen fart i 1950´erne, hvor især museumsinspektør Hans Stiesdahl blev en foregangsmand for luftarkæologien, der i starten primært koncenterede sig om fotografering af Vestjylland, hvor de sandede jorde giver gode muligheder for afdækning af spor fra fortiden.
Med et meget spændende og righoldigt illustrativt materiale beskrev Lis Helles Olesen de mange muligheder den ny teknologi har givet luftfotograferingen. Med anvendelsen af droner og laserscanninger får arkæologerne idag rige muligheder for at undersøge landskabet, og Lis Helles Olesen fremviste mange eksempler på hvorledes laserscanninger kan bruges til at afdække historiske spor i eksempelvis skove, hvor det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over historiske spor og fortidsminder.
Foredraget indeholdt mange eksempler på hvorledes gravhøje, dysser, grøfter, hustomter, borganlæg og voldsteder via luftfotograferingen bliver synlige, og der skabes hermed mulighed for at undersøge og frede disse mindesmærker, således projektets mål om at udpege, beskytte og bevare den arkæologiske arv hermed kan indfries.
 
ref. Erik Henriksen                                                                                                                  Endnu en forrygende bogbazar.
 
I weekenden 3 - 4.12 afholdt Det antikvariske Selskab sin årlige bogbazar i Toldboden, og Bestyrelsen kunne notere endnu en succesfuld bogbazar med et flot salg og dermed et solidt tilskud til Selskabets kommende aktiviteter.
Lørdag morgen kl. 10.00 kunne formand Lars Ilsøe erklære årets bogbazar for åben, og de ca. 20 personer, der stod udenfor og ventede, kunne dermed komme ind i bazaren og dagens handel var i fuld gang igang. Bogbazaren var begge dage begunstiget af godt vejr, og det har den fordel at de udstillede bøger udenfor trækker mange folk indendøre, og det, der startede med købet af en enkelt bog endte ofte i købet af adskillige bøger.
Atter iår kan Bestyrelsen konstatere at ordet bazar er det helt rigtige ord for bogsalget. I bazaren ved man aldrig hvad der gemmer sig i boderne, og ofte kan man gøre en billig og uventet handel i bazaren.
Nøjagtig på samme måde fungerer Bogbazaren - udvalget er stort og vidtfavnende, emnerne er mangfoldige, hovedparten af bøgerne er i meget fin stand, og mange kunder giver ofte udtryk for at priserne er absolut tilgængelige og moderate.
Iår var såvel lørdag som søndag præget af mange besøgende, og der var begge dage en rar og varm stemning med mange snakke om bøger og gode fortællinger om hvorfor netop lige den bog var  interessant for den pågældende køber.
 
Der skal atter iår lyde en meget stor tak til de mange mennesker, der gennem året har doneret bøger til bogbazaren. Uden disse frivillige bidrag var der ingen bogbazar, og Bestyrelsen håber meget at der også i 2017 vil dukke mange bøger op. Ønsker man at donere bøger, kan dette ske ved henvendelse til Lars Ilsøe på tlf. 29605743 eller Erik Henriksen på tlf. 51254268
Sluttelig skal der fra Bestyrelsen lyde en stor tak til Gammelt Præg for velvilligt at stille Toldboden til rådighed for bogbazaren, idet Toldboden udgør den perfekte ramme for bogbazaren.
 
 
ref. Erik Henriksen


Vellykket arrangement med dobbeltforedrag.

Onsdag d. 23.11 havde 70 personer fundet vej til aftenens foredrag som var de sidste i efterårssæsonen 2016.

Museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, Sydvestjyske Museer fortalte i et meget spændende foredrag om arbejdet med at registrere og tilse fredede fortidsminder i den del af region Syd, hvor Sydvestjyske Museer er ansvarlig for tilsynet.

Steen Frydenlund satte det nutidige arbejde ind i et fint historisk perspektiv, hvor man i starten af 1800 tallet begyndte at interessere sig for bevarelsen af fortidsminder. Det første tiltag til en landsdækkende fredning sker med Kancellifredningerne, der finder sted i perioden 1809 - 10. Ved denne fredningsproces som var et udpræget skrivebordsarbejde baseret på indberetninger fra de lokale præster blev der registreret og fredet mere end 200 mindesmærker.

Steen Frydenlund fortalte meget indgående om de efterfølgende nationale fredninger og forvaltningen af fredningerne, der bl.a. blev baseret på herredsberejsninger, frivillige fredningersamt nyregistrering ligesom der blev sat fokus  tilsyn og pleje af fredede fortidsminder.

I sit foredrag anvendte Steen Frydenlund et flot billedmateriale som gav tilhørerne en grundig indsigt i hvor stor og omfangsrig fredningen af fortidsminder er i dag, ligesom han gav skræmmende eksempler på hvorledes fredningsbestemmelserne blive tilsidesat og dermed også indsigt i hvor nødvendigt det er med et overordnet tilsyn såfremt mange af vore fortidsminder skal bevares for eftertiden.

 

Museumsinspektør Mette Søvsø, Sydvestjyske Muser fortalte på meget inspirerende vis om pilgrimsmærker og andre religiøse genstande fra Middelalderen. Med udgangspunkt i arkæologiensom giver stor indsigt i almindelige menneskers daglige liv - såvel det verdslige som det religiøse,gav Mette Søvsø tilhørerne en dyb og grundig indsigt i betydningen af eks amuletter, smykker, brocher og pilgrimsmærker - alle genstande som Middelalderens mennesker tillagde en meget stor værdig og betydning, Disse religiøse genstande repræsenterede troen på at genstande havde en iboende kraft som ville komme mennesker til gode i deres verdslige liv eller sagt på en anden måde - den fysiske verden giver afskygninger af troen på den åndelige verden.

Meget spændende var også beretningen om pilgrimsfærd og pilgrimsmærker og med baggrund i mange spektakulære fund fra Ribe, fik Mette Søvsø på flot vis sat Ribe ind i en større europæisk sammenhæng. Ribe havde en vigtig position i datidens pilgrimsfærder, og der opstod en stor produktion af pilgrimsmærker i Ribe - ikke mindst i relation til Sct. Lambert. Med et glimrende billedmateriale fik tilhørerne indsigt i produktionen af bl.a. pilgrimsmærker - mærker som dels havde en indre betydning for den, der bar dem, men også udadtil var fortællingen om et fromt menneske. 

Begge foredrag var understøttet af et rigt og velvalgt billedmateriale, og der var blandt deltagerne stor tilfredshed med foredragene.

Foredragene var afslutningen på efterårssæsonen 2016, og der skal fra Bestyrelsens side lyde en stor tak til de mange medlemmer og andre som på allerbedste vis har bakket om Selskabets arrangementer i den forgangne sæson

I løbet af kort tid udsendes forårsprogrammet for 2017, og Bestyrelsen glæder sig til at præsentere spændende foredrag samt en ekskursion, der givetvis vil inspirere mange til at deltage i Selskabets aktiviteter.

 

Ref. Erik Henriksen

 
                                                                                                 Spændende foredrag om Udkantsdanmark.
 
Tirsdag d. 25.10 havde 80 personer fundet vej til Museet Ribes Vikinger, hvor en meget veloplagt og vidende Esben Graugaard fra Holstebro Museum satte fokus på begerebet udkantsdanmark set i et historisk perspektiv.
Esben Graugaard tegnede et samtidigt billede af den jyske bonde på heden - et billede som indeholdt mange myter - bl.a. om en enfoldig og simpel person, hvis horisont ikke rakte langt. Men disse myter bliver op gennem 1800 tallet gjort grundigt til skamme bla. takket være den indbringende transport af stude til de store markeder i Nordeuropa. Med hedens opdyrkning efter nederlaget i 1864 kommer der virkelig gang i handelen - en handel, der i stigende grad orienterer sig mod Vest. De mange ladepladser langs Vadehavets kyst har fungeret som ud - og indskibningssteder for eksporten af kvæg, og der kommmer nu øget trafik fra disse ladepladser  - eksempelvis etableres en dampskibsrute fra Hjerting til London i 1847. Denne livlige skibstrafik til Europas store byer er den direkte årsag til beslutningen om at etablere statshavnen i Esbjerg. Den jyske længdebane indvies i 1872 og giver derved øget mulighed for en hurtigere og nemmere handel.
Esben Graugaard fremdrog et meget væsentligt perspektiv omkring samfærdsel i Jylland, idet landeveje langt tilbage i tiden (eks. Hærvejen)har orienteret sig nord - syd og ikke vest-øst.
Den begyndende industrialisering skabte mange muligheder for driftige personer og Esben Graugaard omtalte en lang række personer, der skabte virksomheder som tobaksfabrikker, teglværker, svineslagterier og maskinværksteder. Nogle af samtidens driftige iværksættere havde rod i Ribes lokalområde, og Esben Graugaard fortalte på levende vis om deres liv og virke.
Afsluttende skabte Esben Graugaard på tankevækkende vis en tankevækkende kobling mellem den gamle landbokultur og den fremspirende industrialisering og rundede sit spændende og veldisponerede foredrag af på bedste vis ved at påpege at datidens udkantsdanmark lå lige midt i den store verden.
 
ref. Erik Henriksen


Torsdag d. 29. september mødte 80 op til Hans Boll-
Johansens  foredrag om ” De danske og de tyske i Sønderjylland”. Det blev en meget oplysende og perspektivrig aften. Foredragsholderens baggrund er en opvækst i Åbenrå under og efter besættelsen. På statsskolen gik han i klasse med børn af dansksindede og tysksindede forældre. Ud fra materiale fra en tysksindet skolekammerat har han kunnet udgive en bog, der belyser forholdet mellem de danske og de tyske fra begge sider i medgang og modgang. Der har været megen vrede og bitterhed under besættelsen og i retsopgøret derefter, hørte vi, men også stor tavshed hos de tyske.  – Et perspektiv var, at der både nord og syd for grænsen også i dag befinder sig folk med en dobbelt identitet Zweistömigkeit), som altså hverken er kun danske eller kuntyskere, men både og. Foredragsholderen drog en parallel til indvandrere og asylmodtagere, der også bærer to identiteter. Efter foredraget var der mange gode spørgsmål og interessante indlæg.

Referat ved Lars IlsøeVellykket tur til Gottorp og Slersvig.
 
Lørdag d. 20.08 mødtes 50 personer for at deltage i turen til Gottorp Slot og Slesvig Domkirke - det første arrangement i Det antikvariske Selskabs efterårssæson. Turens guide Anni Møller-Christensen var en aldeles vidende og godt fortællende guide og allerede på turen gennem Høm havde Anni nogle herlige lokalhistoriske fortællinger som blev formidlet på bedste vis. Jeg tror mange deltagere på turen med et smil på læben vil erindre sig fortællingen om grisehovedet fra Spandet.....
 
Vel ankommet deltes deltagerne i to hold. Det ene hold startede med en rundvisning på Gottorp Slot, der bla. indeholder en meget flot samling af middelalderlige træskærerarbejder fra forskellige kirker.
Der blev også tid til at bese Hjortesalen og rundvisningen sluttede i det smukke slotskapel fra 1650. Det andet hold som på egen hånd tid havde haft tid til at bese den flotte udstilling af Nydambåden samt nyde den smukke slotspark, fik nu en guidet rundvisning på Slottet.
 
Efter at have nydt frokosten i det gode vejr (det regnede ikke!!) gik turen til Slesvig Domkirke, hvor Anni Møller Christensen fortalte om det imponerende Bordesholm alter, skabt af Hans Brüggemann i årene fra 1514 - 1521. Alteret er med sine mange fint udskårne figurer  en skildring af den kristne kirkes frelseshistorie fra Adam og Eva til dommedag. Efter besøget i Domkirken havde deltagerne på egen hånd mulighed for en vandretur i den smukke Slesvig By, inden turen atter gik hjem og mange deltagere gav udtryk for at turen havde været en meget stor oplevelse.
Der skal fra Bestyrelsens side lyde en meget stor tak til Anni Møller- Christensen, hvis perfekte gudining og mange fortællinger i høj grad var med til at gøre turen succesfuld.
 
 
ref. Erik Henriksen


Vellykket ekskursion til Ny Moesgård.
 
Lørdag d. 28.05 mødte 32 personer op på Odins Plads i det smukkeste sommervejr for at deltage i Selskabets ekskursion til Ny Moesgård. En lidt anderledes oplevelse var det at ankomme i gråvejr og til tider en let og fin regn, der dog ikke generede på nogen måde.
Efter indtagelsen af frokosten var der en guidet rundvisning ved to dygtige og engagerede medarbejdere fra Ny Moesgård. Rundvisningen startede i kælderen med bl.a. besigtigelsen af de enorme jernspunsvægge, der er hamret 25 meter ned i jorden for at modstå det store tryk fra den bakke, som hele Museet er gravet ind i. Der kom mange spændende og tankevækkende beretninger om Museets arkitektur, valg af byggemateriale såvel udvendigt som indvendigt, opbygningen af udstillingerne og især mange spændende betragtninger over hvorledes et moderne museum kan anvende den nyeste arkitektur og teknologi i formidlingen.
Efterfølgende havde deltagerne to timer på egen hånd til at bese de forskellige udstillinger - ikke mindst de mange fund fra Illerup Ådal, som tidligere har dannet baggrund for et meget spændende foredrag i Det antikvariske Selskab.
Et af højdepunkterne var særudstillingen om de romerske gladiatorer. Det er en udstilling som har lånt overvældende mange genstande fra bla. Italien, og udstillingen formidlede på bedste vis viden om de romerske gladiatorer, deres betydning for såvel magthavere som den almindelige romer. Helt enestående var en elektronisk formidling af en gladiatorkamp i Colosseum. Lige pludselig befandt man sig i et brølende hav af tilskuere, kejserfamilien var tilstede og der blev kæmpet på livet løs mellem  de to gladiatorer. Gradvist tømtes Colosseum for tilskuere, aftenen sænkede sig over Colosseum og der blev gjort klar til de næste dages kampe. En imponerende formidling som tiltrak meget stor opmærksomhed.
Mættet af indtryk kørte deltagerne tilbage til Ribe, og der var udbredt tilfredshed med forløbet af ekskursionen.
 
Det var forårets sidste arrangement, og Bestyrelsen vil takke for rigtig god opbakning til forårets arrangementer. I disse dage udkommer programmet for efteråret 2016, og programmet vil blive udsendt inden for de næste par uger. Det er Bestyrelsens håb, at vi med det spændende efterårsprogram vil se mange af Selskabets medlemmer til arrangementerne.
Samtidig skal der fra Bestyrelsen lyde de bedste ønsker om en rigtig god sommer.
 
ref. Erik Henriksen.


Spændende foredrag om Mongoliet.
Torsdag aften d. 21.04 havde 30 mennesker fundet vej aftenens foredrag i Det antikvariske Selskab. Aftenens foredragsholder var antropolog Ann Fenger Benwell, der dels har arbejdet for UNESCO i Mongoliet i 1990érne, dels har været tilbage i 2000érne og udført 1½ års feltarbejde.
Det var således med en solid baggrund Ann Fenger Benwell tog tilhørerne med til det enormt store land Mongoliet - 37 gange større end Danmark og med en befolkning på godt 3 millioner. Mongoliet har en historie som nutidens mongoler er stolte af og det handler ikke overraskende om bl.a. Djengis Khan, der sammen med andre mongolske herskere skabte et imperium der i sin storhedsperiode strakte sig fra Vietnam i øst til Polen i vest.
I nyere tid sker der i 1911 - 1924 en løsrivelse fra det daværende munkestyre, og der opstår et kapløb mellem Sovjetunionen og Kina om at knytte Mongoliet til sig. Det bliver russerne der vinder mongolernes opbakning, og Mongoliet bliver i tiden frem til 1990 en sovjetisk lydstat, hvis organisation, administration og økonomi bygges op efter den sovjetiske model.
Da Sovjetunionen kollapser i 1990 bryder Mongoliet også sammen, og man bevæger sig fra planøkonomi til markedsøkonomi.
Ann Fenger Benwell gav en meget medrivende og levende beskrivelse af forholdene i Mongoliet og krydrede sit foredrag med mange gode billeder, der gang på gang blev fulgt op af en vedkommende beretning. Tankevækkende var fortællingerne om hvorledes den stolte nomadekultur er brudt sammen, og vandringen fra bl.a. Gobi Ørkenen til de store byer har skabt en lang række problemer.
Hovedstaden Ulaanbaatar er i høj grad præget af migrationen fra land til by. Byen mangler elforsyning, god vandforsyning, boliger, arbejde og storbyen møder som andre storbyer udfordringen i vold, alkoholmisbrug og arbejdsløshed samtidig med at de økonomiske ressourcer til landdistrikterne reduceres.
Ann Fenger Benwell fik gennem sit glimrende foredrag, præget af gode og vedkommende fortællinger sat fokus på et land som til dagligt ikke har den store bevågenhed herhjemme
Ref. Erik Henriksen
Festlig tøndeslagning i Quedens Gård.
Det pæne vejr søndag d. 07.02 havde lokket omkring 125 børn og voksne til den traditionelle tøndeslagning i Quedens Gård.
I år var arrangementet begunstiget af 5 glade, unge kvindelige sminkøser som fra kl. 13.00 var med til på festlig vis at sætte ekstra kulør på arrangementet til tonerne af glad musik fra Jens og Katrine. Mange børn fik lagt ekstra farver i ansigtet og den første time med musik, dans og sminkning var en festlig optakt til selve tøndeslagningen.
De to første tønder for hhv. større og mindre børn gav forholdsvis hurtigt efter, mens tønden for de mellemste børn var lidt mere genstridig, men ned kom den da omsider. Præmierne til bedste udklædte gik til en herlig omvandrende I Pad samt en pragtfuld udklædt mor med baby.
Der var sædvanen tro stor tilstrømning til den varme kakao og de lækre boller som var den perfekte afslutning på et herligt arrangement.
Bestyrelsen vil herigennem gerne takke de frivillige medhjælpere til arrangementet ligesom der skal lyd en stor tak til Bager Møller for dejlige fastelavnsboller samt til Lise Frederiksen for den gode og ikke mindst varme kakao.
 
ref. Erik Henriksen.
 
 Spændende foredrag om Olgerdiget torsdag d. 11.02.
60 mennesker havde fundet vej til Sangsalen på Katedralskolen, hvor en veloplagt museumsinspektør Per Ethelberg, Sønderjyllands Museum fortalte om Olgerdiget - et stykke Danmarkshistorie som for mange deltagere var helt ny og ukendt.
Olmerdiget strækker sig knap 12 kilometer fra Urnehoved i Nord til Vidåen nær Gårdeby. De første undersøgelser af Olgerdiget, som i århundreder har været kendt i folkemunde, finder sted mens Sønderjylland var under tysk herredømme og placeringen af Olmerdiget fremgår af et preussisk kort fra 1880. Den første danske udgravning finder sted i 1928, hvor forskellige snit i diget vidner om palisader, voldgrav samt en vold. Vilhelm la Cour foretager i 1957 yderligere udgravninger og i årene 1963 - 1972 foretages yderligere undersøgelser, der publiceres i 1982. Nyere udgravninger i 2003 og ikke mindst 2013 har nu givet et større samlet billede af fæstningsanlægget hvortil er medgået 90.000 stykker tømmer - omregnes dette, svarer det til at der er skovet 150 hektar til opførelsen af palisaderne.
Per Ethelberg gennemgik på spændende vis opbygningen af Olgerdiget med dets tre rækker af palisader, voldgrav samt vold og fortalte at man ved grundige undersøgelser af træet har kunnet fastslå at Olgerdigets ældste del stammer fra år 31 e. Kr. ligesom der er udført forbedringer og forstærkninger i år 51 e. Kr. samt i årene 90 - 91 e. Kr.
Olgerdiget, der er nordvendt er bygget af Anglerne som et værn mod nordligere folkestammers indtrængen og Per Ethelberg inddrog bl.a. den romerske historieskriver Tacitus i en nærmere beskrivelse af Anglerne. De nordlige stammer man ville forsvare sig imod var Varinerne og Jyderne og som et yderligere værn opførtes to ringborge ved Vidåens udmunding - disse ringborge er kendt som Arschumburg og Trælbanke.
Per Ethelberg beskrev herefter Anglernes levevis, deres store gravpladser samt ikke mindst deres bygning af huse. Denne beskrivelse var fantastisk omfangsrig og beskrev på tydelig vis dels Anglernes fremrykning mod Nord, dels hvorledes Anglerne efterfølgende presses af nordlige stammer for så til sidst at udvandre til England.
Aftenens foredrag var en meget dygtig og faglig veldisponeret gennemgang af de utallige udgravninger som har givet arkæologerne den store viden om Olgerdiget som man i dag er i besiddelse af. Især var gennemgangen af huse og bebyggelser meget grundig og dybtgående og foredraget var med til at kaste et spændende lys over opbygningen forskellige samfund i det sønderjyske, og dermed lagde Per Ethelberg en ny, flot brik i det historiske puslespil om det tidsligste Danmark.
 
Ref. Erik Henriksen
 Fremragende foredrag om de slesvigske hertuger.
Onsdag d. 13.01 havde 110 personer fundet vej til foredraget om de slesvigske hertuger, og det var
således det tredje foredrag i træk som havde mere end 100 tilhørere - en opbakning, der naturligvis
glæder Bestyrelsen overordentlig meget.
Museumsoverinspektør ved Sønderborg Slot Carsten Porskrog Rasmussen tryllebandt lige fra
starten af sit foredrag tilhørerne med en imponerende viden om og overblik over den komplicerede
historie som knytter sig til de slesvigske hertuger. Denne viden blev præsenteret på en særdeles
engageret måde, og ikke mindst takket været Carsten Porskrog Rasmussens humor og sans for
mange fine detaljer blev foredraget særdeles spændende og vedkommende.
Carsten Porskrog Rasmussen startede med skabelsen af det sønderjyske hertugdømme som kan
dateres til 1232 og meget hurtigt blev hertugdømmet en markant magtfaktor i det danske samfund,
som gør at kongemagten opgiver sine sidste privilegier over hertugdømmet i 1326.
I 1375 dør den sidste hertug af Sønderjylland og det bliver starten på en lang række intriger og
forviklinger, der medfører at dronning Margrethe I i 1386 anerkender Hertugdømmet under det nye
navn Slesvig.
I 1459 uddør endnu engang hertugslægten, og dette skaber baggrund for det berømte møde i Ribe i
1460, hvor kongen mødes med de slesvigske og holstenske grever og underskriver en håndfæstning
om hertugdømmet Slesvig.
Historien er efterfølgende stærkt præget af uddøende slægter, indgåelse af ægteskaber, der sikrer
magt og indflydelse, mangfoldige intriger og magtkampe og hele Sønderjylland fremstår
efterhånden som et stort kludetæppe bestående af enklaver, hertugbesiddelser, adelige og kirkelige
besiddelser - alt dette fortalt og holdt sammen på fremragende vis af Carsten Porskrog Rasmussen.
Krigene i 1848 - 1850 samt i 1864 skaber yderligere forviklinger og nyfordeling af landområder og
de mange fortællinger blev rundet meget flot af med beretningen om hvorledes kong Christian d. 9
gennem sit ægteskab med dronning Louise kan sætte sig på den danske kongetrone.
Det var en meget berigende aften, hvor Sønderjyllands brogede historie blev foldet ud, og
foredraget har givetvis inspireret adskillige tilhørere til at granske videre i denne helt specielle del
af Danmarkshistorien.
Ref. Erik Henriksen.Forrygende afslutning på efterårssæsonen i Det antikvariske Selskab.
 
Dette års sæsonafslutning var præget af to store succesfulde begivenheder, dels dobbeltforedraget på Museet Ribes Vikinger d. 26.11, dels bogbazaren i Den gamle Toldbod i dagene 5 - 6.12.
Den 26.11 havde mere end 100 personer fundet vej til aftenens dobbeltforedrag som omhandlede Bondestenalderen samt dateringen af det ældste Ribe.
To meget veloplagte arkæologer fra Museet i Sønderskov Lars Grundvad og Martin Egelund Poulsen gav tilhørerne en meget grundig indsigt i de store arkæologiske udgravninger som gennem de sidste 10 år har fundet sted - primært i Vejen Kommune, idet meget nybyggeri her har givet en hidtil ukendt indsigt i Bondestenalderen og Tragtbægerkulturen - en periode, der dateres til ca. 3800 - 2800 f.kr. Fra denne periode kendes kun ganske få fund i Vestjylland, men fund fra de efterfølgende perioder Enkeltgravskulturen (ca. 2800 - 2350 f. kr.) og Dolktiden (ca. 2350 - 1700 f.kr) vidner om en begyndende bosættelse i Vestjylland med skabelse af efterfølgende landbosamfund.
Ved Nørre Holsted tæt ved E 20 har arkæologerne haft mulighed for at udgrave en hel bakkeø på 45 hektar. Lars Grundvad og Martin Egelund Poulsen præsenterede en meget informativ og stilskikker formidling og formåede i deres foredrag at give tilhørerne en medrivende og detaljeret indsigt i udviklingen af egentlige bondesamfund og dertil kom meget spændende betragtninger over hvorledes husene ændrede sig frem mod eksempelvis markante langhuse på 47 x 7 meter.
 
Efter pausen overtog Sara Croix fra Institut for Kultur og Samfund talerstolen, og det blev starten på et meget spændende foredrag om dateringen af det ældste Ribe. Med en reference til Mogens Bencards udgravninger fra 1972, der påviste at Ribe havde eksisteret langt tidligere end antaget, gav Sarah Croix en glimrende beskrivelse at Ribes udvikling fra meget driftig handelsplads til egentlig by.
Sarah Croix drog i sit foredrag meget fine paralleller til udgravninger i såvel Skandinavien som Nordtyskland og England og fik på denne måde givet en fin beskrivelse af Ribes ændring fra markedsplads til egentlig by. Ligeledes gav Sarah Croix en meget fin gennemgang af de seneste års udgravninger i Rosen Alle som har tilføjet ny viden om Ribes fremkomst og konsolidering som by. Foredraget blev præsenteret med stor faglig viden og indsigt og blev på bedste vis understøttet af en dygtig visuel fremstilling af såvel tekst som billeder                                                                                                                                                                             
Der blev fra mange af de fremmødte givet udtryk for stor tilfredshed med aftenens to foredrag. 
 
 
Lørdag d. 05.12 kl. 10.00 blev døren til årets bogbazar i Den gamle Toldbod åbnet, og sædvanen tro stod de første kunder på spring. Såvel lørdag som søndag bød på en vældig god handel og dette til trods for at vejret ikke viste sig fra sin allerbedste side. Der blev langet mange bøger over disken med samt mangen en god snak, og det var især glædeligt at møde flere udenbys kunder, der gav udtryk for at bogbazaren og dens mangfoldige tilbud nu var blevet en fast del af deres julebesøg i Ribe.
Bestyrelsen vil meget takke de mange personer, der gennem hele året har doneret bøger til bogbazaren og derved har været medvirkende til at skabe en vidunderlig verden af mange forskellige bøger. De mange bogdonationer gav et meget flot salg på 10.500,00 kr. - penge som vil gå til det kommende års foredrag og ekskursioner. Der skal ligeledes lyde en stor tak til Gammelt Præg for udlån af Toldboden, hvis rammer er helt perfekte for bogbazaren.
Forårsprogrammet Det Sker samt årsskriftet Levende Viden er nu blevet omdelt til Selskabets medlemmer, og Bestyrelsen synes der er udarbejdet et spændende program for foråret 2016 og glæder sig til at se mange medlemmer til såvel foredrag som ekskursionen til Moesgård i maj måned.
I forbindelse med udsendelse af program og årsskrift skal der fra Bestyrelsen lyde en meget stor tak til de frivillige, der deler Selskabets publikationer ud. Den besparelse Selskabet opnår ved ikke at skulle betale porto er af en anselig størrelse, så det er ikke for meget at sige at de frivillige omdelere er deres vægt værd i guld - stor tak for jeres indsats.
Det skal til slut bemærkes at Selskabets medlemmer vederlagsfrit kan afhente By, Marsk og Geest på Museet Ribes Vikinger ved henvendelse til personalet i Øen.
Sluttelig vil Bestyrelsen ønske alle Selskabets medlemmer et godt og lykkebringende Nytår med tak for stor opbakning i året, der svandt.
 
På bestyrelsens vegne
Erik Henriksen

Foredrag tirsdag d. 03.11.2015
 
Mere end 100 tilhørere havde fundet vej til tirsdagens foredrag, hvor professor Søren Sindbæk, Århus Universitet fortalte på særdeles vidende og inspirerende vis om de 4 kendte trelleborge samt den nyfundne Borgring ved Køge.
Søren Sindbæk gav en meget grundig og interessant gennemgang af trelleborgenes opbygning og konstruktion som er præget af minutiøs ensartethed i flade - og arealmål, hvilket bevidner at den samme bygherre må have stået bag opførelsen af disse markante bygningsværker. Særlig spændende var Søren Sindbæks fortælling hvorledes man efter mange år havde knækket koden til en lang række håndskrevne notater fra arkæolog C.G. Schultz, der i perioden 1945 - 1952 havde forestået udgravningen af Aggersborg. I mange år havde hans håndskrevne notater været umulige at tyde, men i perioden 2007 - 2012 lykkedes det at afkode hans udgravningsresultater, hvilket gav en ny og ukendt viden om Aggersborg.
Søren Sindbæk påviste at den sandsynlige bygherre var Harald Båtand, der også vurderes som værende den person, der stod bag den magtfulde konstuktion af Jellingehøjene og det imponerende palisadeværk samt broen ved Ravning. Alle bygningsværker må have haft det formål at understrege en stærk kongemagt samt gøre denne magt særdeles synlig.
Søren Sindbæk fortalte hvorledes han i samarbejde med Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter havde anvendt de mest moderne måleteknikker i eftersøgningen af et borganlæg i nærheden af Køge. Disse undersøgelser bar frugt på flotteste vis og i 2014 kunne man offentliggøre fundet af den femte trelleborg - Borgring. Dette var et fund der gav stor genlyd ikke blot i nationale, men også internationale arkæologiske kredse, og gennem en stor donation fra A.P. Møller fonden er der sikret midler til en fortsat udgravning af Borgring i de kommende år.
Som afslutning på det meget veldisponerede foredrag redegjorde Søren Sindbæk for de forskellige teorier der er fremsat omkring Trelleborgene, deres funktion og forholdsvis korte brugstid.
Der var meget stor tilfredshed blandt de fremmødte med foredraget, der på bedste vis gav alle en fornyet indsigt i vel nok de meste kendte monumenter fra Vikingetiden i Danmark.

Referat fra arrangement onsdag d. 07.10.2015.

 
6o personer havde fundet vej til Museet Ribes Vikinger onsdag d. 07.10, hvor cand. mag og lektorFlemming Holm holdt foredrag om det armenske folkedrab i 1915.

Flemming Holm indledte med et historisk tilbageblik på Det osmanniske Rige, der i starten af 1900 tallet var blevet voldsomt reduceret i forhold til sin oprindelige størrelse. Følelsen af at have mistetposition og magt skabte en stærk bevægelse i Tyrkiet, hvor ungtyrkerne og deriblandt markantepersonligheder som Enver Pasha ønskede at skabe et nyt og moderne Tyrkiet. Det kom til et opgør med Sultanstyret og samtidig skabtes der en meget fjendtlig og uforsonlig holdning til det armenske mindretal.

Der havde tidligere været forfølgelser af det armenske mindretal, men 12.04.1915 iværksattes den proces der siden hen blev kendt som det armenske folkedrab og som skønnes at have kostet ca. 800.000 mennesker livet. Tusindvis af armeniere blev myrdet, ejendomme konfiskeret, kirkerbrændt ned og utallige kvinder og børn blev sendt på vandring ud i ørkenen - vandringer som kostede andre tusinder livet.

Der findes meget stærke øjenvidneberetninger til denne massakre, og nogle af de vigtigsteøjenvidneberetninger kommer fra danskere som forsøgte at afbøde virkningerne af folkedrabet. IsærKaren Jeppe og Maria Jacobsens beretninger står som enestående vidnesbyrd over detragedie som ramte den armenske befolkning.

Flemming Holm gav en meget medrivende og levende fremstilling af det historiske forløb af Folkedrabet ligesom brugen af video og klare tekster, gav tilhørerne en meget grundig indsigt i de faktiske begivenheder.

Flemming Holm rundede sit fremragende foredrag af med at trække tråde frem til nutiden og perspektiverede på bedste vis den benægtelse som den tyrkiske stat fortsat anvender over for Folkedrabet.

Spændende var også Flemming Holms beretninger hvorledes den moderne tyrkiske stat blev skabt på ruinerne af det fordums så mægtige osmanniske rige.

Det var en særdeles vellykket aften, hvor tilhørerne på kvalificeret vis fik indsigt i hele den kompleksitet der omgærder det armenske folkedrab såvel fortiden som i nutiden.

 

 Ref. Erik Henriksen


En solskinstur til 
Tønnning

49 deltagerne kunne lørdag d. 19. september en vellykket tur til den sydslesvigske havneby Tønning. Hertil bidrog det strålende vejr og den veloplagte guide Dan Møller. Vi så først de naive almuemalerier i loftet af Enge Kirke på vejen derned. Her var hele landsbyen Enge afmalet, som den så ud i 1779. I Tønning spiste vi froskost i Skipperhuset, hvor Dan fortalte om byens historie som vigtig havneby og som fæstning for de gottorpske hertuger. Vi hørte også om jernbanen Flensborg- Tønning, som var en af de første i riget. Efter frokost vandrede vi ned til Ejderen og hørte om Vermund og Uffe og gik videre igennem byens gader forbi den smukke danske præstegård, hvor guiden var født. Byturen sluttede i den imponerende kirke, hvis bemalede tøndehvælv fra barokken gjorde indtryk. På turen hjem stoppede vi og nød kaffe og kage i rigelige mængder i Roter Hauberg, hvis stråtag løfter sig op i 16 meters højde. Det var en dejlig dag.


Vellykket 
ekskursion til Ny Moesgård Museum lørdag d.30.05.2015.

 

 Lørdag d. 30.05 mødtes 50 deltagere i turen til Ny Moesgård Museum på Odins Plads og kl. 10.00 gik turen nordpå.

Efter en frokost i det grønne, men ikke særligt venlige forårsvejr, blev deltagerne delt i to grupper, som hver for sig fik en meget kvalificeret rundvisning af to yngre og engagerede museumsmedarbejdere. 

Der blev ved rundvisningen lagt vægt på at fortælle om den arkitektoniske indretning af Ny Moesgård Museum som er aldeles medrivende og på mange måder meget utraditionel.

Det at bygge et museum ind i en jordhøj betyder bl.a. andet at museet hele vejen rundt er sikret mod jordens tryk af jernspunsvægge som er hamret 30 meter ned i jorden.

Efter endt rundvisning havde deltagerne to timer på egen hånd til at bese de meget spændende og anderledes udstillingsformer som præger Ny Moesgård Museum.

Her er tale om en meget flot formidling som på overbevisende og ofte overraskende måde anvender IT teknologien på allerbedste vis og derved sikrer en unik formidling.

Et af turens hele store trækplastre var naturligvis udstillingen fra Kina med hovedvægten på den første kejser, der på barsk og markant måde underlagde sig forskellige småriger og dermed skabte det første Kina.

Udstillingen var imponerende og ikke mindst de udstillede terracottafigurer tiltrak sig stor opmærksomhed. Udstillingen var bygget op på traditionel udstillingsvis, men udmærkede sig dels ved en flot æstetik, dels ved mange, korte og præcise informationer.

 

Ved ankomsten til Ribe gav mange af deltagerne udtryk for at turen havde været en enestående oplevelse og alt havde fungeret på bedste vis.

 

Med turen til Ny Moesgård Museum afsluttede Det antikvariske Selskab forårssæsonen 2015 - en sæson, der endnu engang har været præget at stor deltageraktivitet ved de forskellige arrangementer.

 

Indenfor denne måned vil programmet for efterårssæsonen blive udsendt til medlemmerne og med ønsket om en rigtig god sommer, håber Bestyrelsen at se mange medlemmer til efterårets forskellige arrangementer.

 

Ref. Erik Henriksen.


Kulturhistoriske værdier og potentialer i Esbjerg kommune
 d. 24.02.2015
 
35 personer mødte tirsdag aften en veloplagt museumsinspektør Mette Slyngborg, hvis tema var kulturhistoriske værdier og potentialer i Esbjerg Kommune. Mette Slyngborg tog på inspirerende vis udgangspunkt i de visioner som Esbjerg Kommune og Sydvestjyske Museer havde i forhold til at udpege og ikke mindste definere begrebet kulturhistoriske værdier. Mette Slyngborg beskrev de store udfordringer der lå i arbejdsgruppen som varetog dette arbejde. Ikke mindst de forskellige fagligheder var en spændende udfordring, og Mette Slyngborg beskrev på indgående vis de mange forskellige processer der prægede arbejdsgruppens forløb.
Arbejdsgruppens udfordringer bestod også i at beskrive metoder i arbejdet med at afdække de kulturhistoriske værdier - herunder også en nødvendig prioritering af forskellige grader af kvalitet i de kulturhistoriske værdier. En anden intention med arbejdet er den at skabe et materiale der på sigt kan indgå i kommuneplanen og kan bruges af politikere, embedsmænd og ikke mindst kommunens borgere.
Efter 1½ års arbejde ligger der nu en beskrivelse af 71 kulturhistoriske miljøer samt bymiljøer i Esbjerg som arbejdsgruppen har defineret som værende kulturhistoriske værdier, der såvel i nutiden, men også i fremtiden fordrer særlig opmærksomhed hos politikere, planlæggere og borgere. En yderligere opgave bliver at formidle gruppens arbejde og resultater til andre kommuner.
Mette Slyngborg mestrede på forbilledlig vis opgaven med at formidle et svært kompliceret arbejde og med velvalgte billeder understøttede Mette Slyngborg på god vis sine beretninger. Der var blandt deltagerne en meget stor tilfredshed med foredraget og der var en god spørgelyst - ikke mindst spørgsmål omkring hvorledes dette arbejde kan gøres tilgængelig for den enkelte borger.
 
 
ref.  Erik Henriksen.

Succesfuldt Fastelavnsarrangement i Quedens Gård.
 
Traditionen tro afholdt Det antikvariske Selsksab tøndeslagning i Quedens Gård søndag d. 15.02. Det blev det kolde vejr til trods en stor succes med ca. 125 besøgende - børn i alle aldre og størrelser, forældre og bedsteforældre.
 
Allerede kl. 13 dukkede de første børn op til sminkningen som foregik til liflig musik fremført af Jens og Katrine, som hvert år er med til at give den gode stemning et ekstra løft med deres medrivende og glade musik.
Kl. 14.00 sang alle forsamlede Fastelavn er mit navn og derefter gik tøndeslagningen igang. Ikke uventet faldt tønden hos de større børn og voksne som den første, og mellemgruppen fik også has på deres tønde. De små stred tappert og med masser af gåpåmod med deres tønde og til sidst lykkedes deres anstrengelser, og der kunne også her kåres en kattedronning og en kattekonge.
Efterfølgende var der en dejlig trængsel indendøre, hvor der blev serveret varm kakao og lækre fastelavnsboller. Der skal fra Bestyrelsen lyde en stor tak til Bager Møller og Lise Frederiksen for sponsorat af henholdsvis boller og kakao, som alle deltagere sætter stor pris på. Ligeledes en stor tak til de frivillige hjælpere Henriette, Kirsten, Rikke og Lisbet som med deres indsats er med til at gøre arrangementet til den gode oplevelse som tilfældet er.

ref. Erik Henriksen

Alken enge - en hærs endeligt ved Mossø
 tirsdag d.13.01.2015.
Omkring 70 mennesker havde fundet vej til aftenens foredrag, hvor en veloplagt Ejvind Hertz fra Skanderborg Museum fortalte om de imponerende fund i Alken Enge, hvor man har fremdraget resterne af en hær der var blevet besejret og efterfølgende ofret omring Kristi Fødsel
Alken Enge er en del af Illerup Ådal - også kendt som den hellige dal, hvor man i Illerup har gjort et imponerende offerfund af våben.
Fra Skandinavien kendes 26 lignende ofringer, der alle har haft et religiøst motiv.
Ejvind Hertz beskrev på glimrende vis de landskabelige og geologiske forhold der har betinget disse ofringer. Ikke mindst jordbunden og dens konsistens har været med til at bevare disse unikke fund for eftertiden.
Trods intensiv dyrkning af områderne har arkæologer gjort så mange fund at den enestående udgravning ved Alken Enge har vakt betydelig opsigt i internationale sammenhænge.
Ejvind Hertz beskrev indgående hvorledes moderne teknologi - bl.a. anvendelse af DNA profiler har givet muligheden for at fortolke begivenhederne der førte til nedslagtningen af en hel hær.
Ejvind Hertz trak paralleller til lignende fund i Nordtyskland, hvor romerske kilder har beskrevet germanernes offerskikke i forhold til en besejret fjende. Et helt enestående fund af fire bækkenknogler på en gren vidner om en rituel ofring til guderne.
Det var Ejvind Hertz klare opfattelse at en kommende naturplan for Illerup Ådal kan være med til at afdække flere fund og dermed kaste yderligere lys over offerskikkene i Jernalderen.
Foredraget var særdeles veldisponeret og indeholdt mange interessante detaljer som på bedste vis gav tilhørerne en indsigt i dette helt usædvanlige fund, der i dag indgår som en vigtig del af udstillingen på Moesgård Museum, der er mål for en ekskursion d.30.05.2015  arrangeret af Det antikvariske Selskab.

Ref. Erik Henriksen.