Det antikvariske Selskab er en kulturhistorisk museumsforening for Ribe og omegn.
Selskabet skal ved foredrag og udflugter give medlemmerne lejlighed til at uddybe deres interesse for historiske og kulturhistoriske forhold.
Desuden skal Selskabet medvirke til løsning af konkrete museumsopgaver fortrinsvis i Ribe for Sydvestjyske Museer gennem økonomisk støtte. Se Vedtægter

Bliv medlem og lær din by og egn at kende – arkæologisk, historisk og kulturelt.

Medlemsfordele

  • gratis adgang til foredrag og mulighed for deltagelse i udflugter til fordelagtig pris.
  • gratis  adgang til Museet Ribes Vikinger, Det gamle Rådhus i Ribe, Jacob A. Riis Museum, HEX! Museum of Witch Hunt, Ribe Domkirke Museum, Bramming Egnsmuseum, Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn.
  • 2 gange årligt tilsend ”Det Sker”, der er et program for Selskabets arrangementer.
  • 1 gange årligt tilsendt kulturhistorisk årbog ” Levende Viden”.
  • mulighed for at hente forskningstidsskriftet ”By, Marsk og Geest  ” på Sydvestjyske Museers hjemmeside: www.sydvestjyskemuseer.dk/da under rubrikken Viden og Forskning
  • gratis eller fordelagtig adgang til Esbjerg og Omegns Museumsforenings arrangementer.

Medlemspublikationer

Det Sker

Programblad for Det Antikvariske Selskab. Gratis for medlemmer. Udsendes 2 gange årligt.

Levende Viden

Kulturhistorisk årbog med de gode historier fra Esbjerg-Ribe-Fanø området. Gratis for medlemmer. Udsendes i december.

By, Marsk og Geest

Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland med fagfællebedømte artikler om arkæologisk og historiske emner før 1850. 
Tidsskriftet kan læses på Sydvestjyske Museers hjemmeside:
www.sydvestjyskemuseer.dk/da under rubrikken: Viden og Forskning

Medlemspris

For en person: 200 kr. årligt.
For par på samme adresse: 330 kr. årligt.
Medlemskortet skal medbringes ved museumsbesøg og til Selskabets arrangementer. Kortet er personligt.

Kontingentet kan betales via
Netbank: reg.nr. 9692 konto 5140269
eller på Museet Ribes Vikinger med oplysning af medlemsnavn(e).Navn Samlevers navn Tlf. Email Addresse