Regnskabet for 2018- 2019 kan fås ved henvendelse til foreningens formand.

Det antikvariske Selskab i Ribe
            Årsregnskab 2016

Indtægter

2016

2015

 

 

 

Kontingent

     101.270

       91.720

Entré

             800

             450

Renteindtægter

             403,25

             415,09

Bogsalg

        12.971

        10.202

 Indtægter i alt

     115.444,25

      102.787,09

 

 

      

Udgifter

 

 

 

 

 

Honorarer+ transport

         19.334,50

         13.094,50

Møder/udflugter

           7.008,46

         12.827,10

Repræsentation

                   0

              500

Porto

            5.958

           5.260

Kontorhold

          16.314,58

         11.294,67

Annoncer

          12.235,90

         12.537,25

Trykning

          54.605

         47.108

Samus og Gammelt Præg

            2.600

           0

Gave til SJM

            1.875

           0

     Udgifter i alt

 

 

 

        119.931,44

       102.621.52

 

 

 

Balance

 

 

Status pr. 31.12. 2016

 

 

Aktiver:

 

 

    Kassebeholdning

            2.683,30

           2.196,00

    Bank

          35.842,15

         35.666,64

         Aktiver i alt

         38.525,45

         37.862,64

 

 

 

Passiver:

 

 

Formue pr 31.12.2016

           21.822,64

          21.657,07

Overskud/underskud

             4.487,19

            + 165,57

Kontingent for 2017 indbetalt i 2016

          21.190

           16.040,00

   Passiver i alt

         38.525,45

            37.862,64

                                                                                                                                                       
 
Flemming Bechgaard Holm, kasserer i Det antikvariske Selskab

Ribe 2. marts 2017

Regnskabet er revideret og fundet i orden. Beholdning er kontrolleret og fundet til stede.

Ribe 2. marts