Det Antikvariske Selskab i Ribe

Årsregnskab 2021

 

Indtægter

2021

2020

Kontingent

  114.925

108.602

Foredrag

      1.450

  1.109

Udflugter

    15.360

         0

Bogsalg

    19.155

         0 

Gaver og tilskud

     4.500 

 

Indtægter i alt

  155.390

109.711

 

 

 

Udgifter

 

 

Foredrag: honorarer + transport + andre udgifter 

  -17.924

 

-18.135

Udflugter

  -20.976

         0

Annoncer

  -15.292

-10.071

Trykning

  -45.113

-17.117

Porto

    -1.540

  -1.640

Kontorhold

  -16.544

    -5.140 (distribution)

  -7.499

  -4.030 (distribution)

bogsalg

       -200

     -665

Gammelt Præg

      -500

  -1.000

Gave til SJM

 -34.804 

-20.000            

Repræsentation

   -1.235 

        -100

     -464

  -1.604  Samus

Udgifter i alt

 -159.368

-82.225

 

 

 

Balance:

 

 

Status pr. 31.12. 2021

 

 

Aktiver

 

 

 

Kassebeholdning

   1.872

   1.980

Bank

  86.010

 95.335

 Aktiver i alt

  87.882

 97.315

 

 

 

Passiver

 

 

Formue pr. 31.12. 2020

  69.815

  42.329

Overskud/underskud 2021

   -3.978

  27.486

Kontingent for 2022 indbetalt 

i 2021

  22.045

  27.500

 

Passiver i alt 

   87.882

  97.315      

 

Ribe 24.02.2022             Hans Beksgaard    kasserer                             Henrik Præstholm   revisor