Dato: 18-05-2021
Tid: 08.30 - ca. 17.15
Sted: Afgang Odins Plads

Turledere: Erik Henriksen og Lars Ilsøe
I 1872 indviedes Fattiggården og Arbejdsanstalten i Svendborg for mennesker, der af en eller anden årsag var havnet på samfundets skyggeside og havde brug for hjælp. Fattiggården var for de værdigt trængende, d.v.s. ældre, syge, hjemløse og ensomme, der ikke kunne rummes i familien, mens Arbejdsanstalten var for de uønskede elementer, der af en eller anden årsag ikke ville arbejde og bidrage til samfundet. Når man gik ind ad porten, mistede man alle sine borgerlige rettigheder.
I 1974 nedlagde man Fattiggården, der de sidste årtier havde fungeret som Forsorgshjem. Svendborg Museum overtog bygningskomplekset, der i dag fremstår som Nordens bedst bevarede fattiggård.
Kl. 11 vil to guider i løbet af en time fortælle om udstillingerne i de bevarede autentiske lokaler. Der er udstillinger om datidens fattigdomsforsorg, om nutidens hjemløse og ikke mindst om børnehjem. Der trækkes linjer op til den nutidige debat om retten til sociale ydelser og den statslige undskyldning til drengene fra Godhavn.
Efter rundvisning er der mulighed for at indtage medbragt mad og drikkelse ved borde indendørs og udendørs på museet, ligesom der er tid til at studere museet og omgivelser på egen hånd.
Kl. 13.15 kører vi mod Odense Domkirke, Skt. Knuds Kirke, hvor der fra 14.15  finder en guidet rundvisning sted. Vi har to hold. Den ene får rundvisning i 45 min., mens vi serverer kaffe for det andet. Og så bytter vi om. Odense Domkirke anses af mange for at være landets smukkeste gotiske katedral og har 900 års historie bag sig. I krypten findes et helgenskrin med skeletrester af Knud den Hellige ( Danmarks første helgen) og hans bror Benedikt, der blev dræbt i Albani Kirke  1086. Og derudover ligger der her 6 kongelige personer begravet, bl. a. kong Hans og Christian II. Allermest kendt er den store og pragtfulde altertavle udført af billedskærer Claus Berg 1513-1523. Altertavlen regnes for et hovedværk i dansk middelalderkunst.

Medbring frokost, drikkevarer og egen kaffekop 
Pris: 280 kr. person for medlemmer af Det antikvariske Selskab, Esbjerg og Omegns Museumsforening og Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Beløbet dækker bustur, entré, guider og kaffe undervejs og betales kontant eller via mobilepay i bussen.

Tilmelding: Erik Henriksen fra 27/4 - 11/5  inkl. Der kan ikke benyttes telefonsvarer.
Max. 40 deltagere eller efter myndighedernes aktuelle bestemmelser. Vi kører i bus med god plads.

Husk at medbringe mundbind og negativ Coronatest eller Coronapas.