Turledere: Erik Henriksen og Lars Ilsøe             

I 2015 blev det nye og meget seværdige Oplevelsescenter Kongernes Jelling åbnet. Udstillingerne er mere publikumsvenlige og engagerende end de gamle noget teksttunge. Jellingestenene er blevet beskyttet i glashuse, og det imponerende store palisadeanlæg omkring gravhøje og skibssætning er markeret af store hvide søjler. I 1994 kom området på UNESCOs verdensarvsliste. Aktuelt er der desuden mulighed for her at se Nationalmuseets udstilling af Danefæ 2017, hvor Fæstedguldskatten er på top 10-listen, men der er også andre af årets danefæfund fra Vestjylland udstillet.                                                                                                           Ved ankomsten kl. 10.30 får vi en times generel introduktion i foredragssalen, dvs. hvad er ide, opbygning, koncept og metode bag udstillingen Kongernes Jelling. Fra 11.30 – 12.15 råder vi over ”Madpakkehuset”, hvor vi kan nyde vores medbragte frokost og drikkevarer. Fra 12.15 – 14.00 kan man selv bese udstillingerne, Jellingestenene, højene, skibssætningen, palisaderne og kirken. Kl. 14 kører vi med bussen til den nærliggende Nørup Kirke.  Kirken er i form og indretning stærkt knyttet til herregården Engelsholm. Kl. 14.30 – 15.15 vil sognepræst Heinrich W. Pedersen fortælle os om kirkens historie og indretning. Kirken har et af landets bedst bevarede barokinventarer i en stil, som kaldes arkantusbarok. Derudover er pulpituret og lågerne til stolestaderne bemalet med en perlerække af 1700-tals emblemer, dvs. allegoriske billeder med fromme ordsprog. Kl. 15.15 går turen hjemad med servering af kaffe i bussen. Forventet ankomst i Ribe kl. ca. 17.                                                                                                                                                                                         
Praktiske forhold: Max. 48 deltagere. Medbring frokost og drikkevarer, samt kaffe til turen.