Mikkel Kirkedahl Nielsen, museumsinspektør ved Sydvestjyske Museers formidlingsenhed
                                                                                                                                                                                                                                                             Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen har gennem sit virke arbejdet både praktisk og forskningsmæssigt med moderne museumsformidling med særligt fokus på brugen af filmmediet og nye teknologier som f.eks. Augmentet Reality, hvor der via teknologi tilføjes et ekstra lag til den oplevede virkelighed.
Aftenens foredrag vil give nogle bud på et museumshistorisk perspektiv på nutidens formidlingstendenser, krydret med en række aktuelle eksempler både fra Sydvestjyske Museers egne projekter og fra andre museer i ind-og udland. Hvorfor bruger museerne så meget energi på at anvende moderne teknologi i udstillingerne? Hvor bliver genstandene af i de moderne udstillinger? Og er det overhovedet nyt, at museerne inddrager den forhåndenværende teknologi formidlingen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening. 50 kr. for ikke-medlemmer.