Dato: 08-03-2018
Klokkeslæt: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger
Ordinær generalforsamling efter vedtægterne. Derefter vil direktør Flemming Just berette om årets gang på Sydvestjyske Museer og planer for fremtiden. Museumsinspektør Claus Feveile vil fortælle nyt fra udgravningen ved Kunstmuseet, og arkæologisk leder Morten Søvsø vil berette mere bredt om museets udgravninger i årets løb.