Museumsinspektør Mette Søvsø, Sydvestjyske Museer og museumsinspektør Mogens Hansen, Bramming
                                                                                                                                                                                                                     
Sydvestjyske Museers samling omfatter efterhånden over 1 million genstande, hvoraf de fleste opbevares på magasinet i det nordlige Ribe. Samlingen er et skatkammer af historier om menneskers liv fra stenalderen og helt frem til vores egen tid, og genstandene er alle brikker til et stort puslespil, der fortæller områdets historie.
Samlingen er rygraden i museets arbejde med udstillinger og forskning og bliver flittigt brugt i mange forskellige sammenhænge. I 2005 stod det nye magasin færdigt, og et stort arbejde er foregået med at flytte, registrere og gøre genstandene så nemt tilgængelige som muligt. Så kom fusionen af Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum og dermed en stor forøgelse af genstandssamlingen. I 2016 blev også Bramming Egnsmuseum en del af Sydvestjyske Museer.                                                                                                                                                                     
Aftenens program er delt i to:
I første del vil Mette Søvsø, der er daglig leder på magasinet i Ribe, fortælle om arbejdet med samlingen og de gode historier herfra.
I aftenens anden del vil Mogens Hansen fra Bramming Egnsmuseum  og Mette Søvsø udfordre det fremmødte publikum med gættelegen ” Hvad er det?” ud fra nogle af samlingens mange genstande.                                                                                                                                                       
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening, 50 kr. for ikke-medlemmer