Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
Udgravning ved Ribe domkirke
Tidlige kristne grave fra 800årene.

Velkommen til Det antikvariske Selskabs efterårsprogram

Vi indleder efteråret med en tur til Hallig Hooge. I al sin ubeskyttethed ligger øen i det dynamiske vadehav, der med jævne mellemrum gør livet på øen meget udfordrende. Hvordan har beboernes liv formet sig gennem tiderne og har ø-samfundet en fremtid?

Nogen gange viser det sig, at nye analyseteknikker og metoder kan gøre nytte indenfor fagområder, vi ikke lige havde tænkt på.

Således har de seneste årtiers udvikling indenfor analyse og kortlægning af den menneskelige arvemasse også åbnet muligheder for at kortlægge fortidens folkevandringer. - Hvad var det for mennesker, der indvandrede til Danmark i bondestenalderen?

Tilsvarende kan den arkæologiske metode ikke kun gøre os klogere på bebyggelser og menneskelig aktivitet i en fjern fortid. Også når politiet skal afdække forbrydelser i allernyeste tid, kan de arkæologiske metoder være til stor nytte. Det har skabt en ny disciplin, Retsarkæologien. Hvordan hjælper arkæologerne politiet?

I efterårssæsonen vil vi igen forsøge at trække fortiden op til i dag. Hvad er det for historier og myter, der udgør grundlaget for at nutidens magtudøvere handler som de gør. Denne gang om den aktuelle konflikt mellem israelere og palæstinensere.

Og så skal vi ikke glemme vores egne kulisser: hvor tæt kan vi komme på Ribes gamle bygningsmasse? Og hvem boede hvor? – Det hører vi om i juleforedraget, hvor en kombinering af brandtaksationer, skattelister og historiske kort gør os meget klogere.

Vel mødt til efterårets foredrag og ture!

Besøg på Nederdammen 33

  • Dato: 13-06-2024
  • Tid: 16.00 - 17.00
  • Sted: Nederdammen 33

Mødested: Nederdammen 33

Nederdammen 33 er et usædvanligt velholdt bindingsværkshus fra 1600-tallet, som blev istandsat af daværende stadsarkitekt Elmose. Maria Knudsen og Michael Alrø Jensen, som begge er arkæologer ved Museet, vil vise rundt deres hjem.

 

Begrænset deltagerantal – tilmelding nødvendig til Hans Beksgaard fra d. torsdag d. 30. maj på tlf.: 20266119 (der kan ikke benyttes sms eller telefonsvarer).

Læs mere: