• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

OBS

Velkommen til Det antikvariske Selskabs efterårsprogram. 
Det spænder over Slesvigs Domkirke fra 1100-tallet, lokale pilgrimsmærker og religiøse smykker fra middelalderen, købmænd og verdensmænd i Vestjylland i 1700-1800-tallet, forholdet mellem de danske og tyske i Sønderjylland efter Besættelsen, og til aktuelt arbejde med fortidsminder i Sydvestjyske Museers område. Første weekend i december afholder vi vores traditionsrige bogbazar. Vi ved ikke, om Toldboden stadig til jul er ejet af Gammelt Præg, som så generøst hidtil har lånt os dette centrale sted. Hold jer derfor orienteret i pressen og på hjemmesiden om et eventuelt alternativt sted for opstilling af årets bogbazar.