• Dato: 26-09-2024
  • Tid: 19.30
  • Sted: Museet Ribes Vikinger

v/ Niels Nørkjær Johannsen, ph.d. og lektor i arkæologi ved Aarhus Universitet

For 5000 år siden begyndte en stor demografisk og kulturel omvæltning i Central og Nordeuropa.

Omkring denne tid begynder steppegrupper og bondesamfund i det nuværende Ukraine, Moldova og sydvestlige Rusland at blande sig kulturelt og genetisk. Den blanding bliver til en ny kultur og en ny befolkning, som arkæologer refererer til som de snorekeramiske grupper. Disse grupper er kendetegnet ved en udpræget migrantkultur, og de spreder sig mod vest og nord, hvor de bringer en blanding af genetik og kultur fra Stepperne og Europa med sig. De når den Jyske Halvø allerede i løbet af det 29. århundrede f.Kr., hvor de indfører en udpræget pastoral (husdyr-baseret) økonomi, helt nye gravskikke, og bygger gravhøje i tusindvis. I foredraget her ser vi med udgangspunkt i Jylland på det radikale nybrud, som fulgte med de snorekeramiske grupper – og på de store forskningsmæssige gennembrud, der i disse år gør os klogere på et af de helt store skel i Europas forhistorie.

Niels Nørkjær Johannsen er ph.d. og lektor i neolitisk arkæologi på Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier ved Aarhus Universitet. Han forsker i disse år særligt i samspillet mellem migration og andre faktorer i kulturel forandring.