• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

OBS

 
 Husk kontoingentindbetaling for 2019.
 
Vi erindrer vore medlemmer om at kontingent for 2019 er forfaldent til betaling pr. 01.02.

Alene gyldigt medlemskort giver adgang til Generalforsamlingen, der afholdes på Museet Ribes Vikinger onsdag d. 13.03.2019 kl. 19.30.
Udover ordinær Generalforsamling i henhold til vedtægterne, vil direktør Flemming Just berette om årets gang på Sydvestjyske Museer. Museumsinspektør Michael Alrø Jensen vil fortælle om udgravningen af Facebookgrunden nord for Esbjerg og museumsinspektør Morten Søvsø vil berette om Museets udgravninger i årets løb - herunder fundet af Damhusskatten.
Kontingent for 2019.
Enkelt medlemskab: 185,oo kr.
Medlemskab for par (på samme adresse): 300,oo kr.
Betaling via netbank på Reg. nr. 9692  Kontonr. 5140269.
Betaling kan også ske på Museet Ribes Vikinger - husk at opgive medlemsnavn(e).
 
 
 

Fastelavnsfest i Quedens gård

Dato: 03-03-2019
Tid: Kl. 13.00
Sted: Toldbodens gård, indgang gennem toldbodens port

Alskens løjer og herlige forklædninger præger Fastelavn, og denne århundrede...

Læs mere