• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

OBS

Besøg det nyåbnede museum Hex! Museum of Whitch Hunt
Sortebrødregade 1, Ribe.
Gratis for medlemmer af Det Antikvariske Selskab mod forevisning af personligt medlemskort for 2020

De stridbare danskere. Efter Enevælden og for Demokratiet 1848-1920

Dato: 9-9-2020
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger

Historiker,ph.d. René Karpantschof, forfatter til De stridbare danskere....

Læs mere