• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

Fæstedskatten -dynastisk guldsmedekunst i 900-årenes Danmark

Dato: 05-02-2019
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger

Museumsinspektør Lars Grundvad, Museet på Sønderskov, og museumsinspektør...

Læs mere