• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

OBS

 Generalforsamlingen d. 10. marts udsættes på grund af coronasituationen.

Ny dato annonceres, når der lukkes op for offentlige forsamlinger.


Grundet skærpede Covid-19 restriktioner er det nødvendigt at 
tilmelde sig arrangementerne.

Se nærmere under det enkelte arrangement.

Sydvestjyske museer har på grund af Coronaen udskudt udgivelsen af årsskriftet:
LEVENDE VIDEN til 2021.

By, Marsk og Geest kan læses på Sydvestjyske Museers hjemmeside: 
www.sydvestjyskemuseer.dk/da under rubrikken Viden og Forskning 

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere