• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

OBS

 Sydvestjyske Museer har på grund af coronaen udskudt udgivelsen af årskriftet :

LEVENDE VIDEN til 2021.

By, Marsk og Geest kan læses på Sydvestjyske Museers hjemmeside: 
www.sydvestjyskemuseer.dk/da under rubrikken Viden og Forskning


Grundet skærpede Covid-19 restriktioner er det nødvendigt at tilmelde sig arrangementerne.
Se nærmere under det enkelte arrangement.

 

 

Nyt fra de sydlige egne - Danevirke og Hedeby som Verdens Kulturarv

Dato: 19-01-2021
Tid: 19.30
Sted: Museet Ribes Vikinger

Aflyst på grund af Covid-19 situationen.                    ...

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere