• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

OBS

 
Årets bogbazar er vel overstået, og vi takker Gammelt Præg og Ribe Træskibslaug for velvilligt lån af Toldboden, ligesom der skal lyde en tak til STARK, Ribe Festudlejning samt sodavandsfabrikken FREM for velvillige donationer af materialer, der gør det muligt at etablere en velfungerende bogbazar.
Også tak til ALLE som donerede bøger til salg ved bazaren.
Hermed blev der sat et flot punktum for efterårssæsonen i Det antikvariske Selskab. I en nær fremtid vil forårsprogrammet blive pakket og udsendt til Selskabets mange medlemmer. Det er Bestyrelsens håb at rigtig mange vil finde programmet spændende og møde op til de forskellige foredrag samt forårets ekskursion til Hedeby.
 
Sluttelig vil Selskabet ønske alle medlemmer en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.