• Udgravning ved Ribe domkirke
    Udgravning ved Ribe domkirke
    Tidlige kristne grave fra 800årene.
  • Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598
    Braunius og Hogenbergs Ribeprospekt 1598

OBS

Aflysning af arrangementer:

På grund af coronaen må vi aflyse 

Rundvisning på Jacob A. Riis Museum d. 5/5

 og Busudflugt til Fattiggården i Svendborg d. 13/6.  

Arrangementerne forventes  afholdt på et senere tidspunkt.

Herudover er Grundlovsmødet den 5/6 i Bispehaven, Korsbrødregade, blevet aflyst

Venlig hilsen bestyrelsen