Formandens beretning ved generalforsamling i ASS 29. marts 2023

”Selskabet skal ved foredrag og udflugter give medlemmerne lejlighed til at uddybe deres interesse for historiske og kulturelle forhold. Desuden skal Selskabet medvirke økonomisk til at løse konkrete museumsopgaver fortrinsvis i Ribe for Sydvestjyske Museer”

Det er Selskabets formål og det vi i bestyrelsen hele tiden har os for øje. Formålet med foredrag og udflugter opfylder vi til fulde. Siden vi sidst sad her til generalforsamling, har vi afholdt 8 foredrag, 1 udflugt og 7 småarrangementer. Og vi er ganske sikre på, at vi rammer plet med emner og foredragsholdere, da salen jo er fyldt gang på gang. Ud over foredrag og andre arrangementer, så har I som medlemmer jo også gratis adgang til museerne i byen, så der er god mulighed for at holde sin historiske interesse ajour året igennem.

Det ser noget mere sort ud med den anden del af formålet – ikke fordi viljen mangler, men fordi økonomien ikke er til det. Vi har jo ikke just genereret prangende overskud i de senere år. Dette emne har været genstand for en del diskussion på bestyrelsesmøderne i det forgangne år. Vores dilemma har været, at vi nødigt vil sætte kontingentet op i en tid, hvor alle mærker inflationen og de stigende priser på alt. Når vi kigger på, hvad I som medlemmer får for et medlemskab, så synes vi faktisk, at I får ret meget for pengene og det er dejligt.

Men hvis vi ikke vil sætte kontingentet op, hvad gør vi så? Vi kunne ikke finde nogen måde at reducere udgifterne på. Vi er jo så privilegerede, at vores egne museumsansatte holder foredrag for os, som et led i deres daglige arbejde og derfor kan belønnes med et par flasker. Øvrige foredragsholdere bliver aflønnet med folkeuniversitetssatsen – som bestemt ikke er kæmpestor. Altså er det ikke på aktiviteterne, vi kan finde de store beløb. Løsningen på vores problem kom faktisk helt af sig selv. På museet må de gode folk jo også hele tiden holde øje med, om deres arbejde er lønsomt og om midlerne bruges på den bedst mulige måde. Derfor er der taget en beslutning om, at Levende Viden” ikke længere udkommer i den form, vi kender den nu. ”Levende Viden” er den publikation, I modtager hvert år ved juletid. Vi køber hæfterne af museet og sender dem ud til jer. ”Levende Viden” er en stor post på vores budget og når den post er væk, så bliver der mere luft i budgettet. Jeg er sikker på, at Flemming Just vil komme nærmere ind på dette.

”Men hvad får vi så?”, vil nogen måske spørge. Og med rette. Vi ved det ikke helt endnu, men vi arbejder på sagen. Vi har talt med Flemming Just om en form, hvor vores program udvides med et par spændende artikler skrevet af en eller flere af museets dygtige folk. På denne måde vil I som medlemmer stadig få interessante og aktuelle artikler.

Og nu hvor vi er ved økonomien, så lovede jeg at vende tilbage til det med udflugterne. Det er ikke alt her i verden, der skal være lønsomt rent pengemæssigt, men på den anden side, så skal vi også administrere Selskabet midler ordentligt. Udflugterne i de sidste år har ikke kunnet løbe rundt, så derfor har vi nu forsøgt med en tidligere tilmelding, så vi ved for få deltagere kan nå at aflyse turen. Også buskørsel er blevet betydelig dyrere, så vi skal hele tiden være opmærksomme på, om vi varetager de betroede midler og medlemmernes interesser troværdigt. Vi har en udflugt til Koldinghus på programmet i maj måned og det bliver spændende at se, om turen kan gennemføres – det håber vi.

Vi er ofte blevet spurgt, om vi ikke kan udsende mails med nyheder og remindere til medlemmerne. Det er bestemt ikke fordi, vi ikke kan se fordelene i et sådan mailsystem, men det er ikke så lige til. Vi har drøftet det en del og er blevet enige om, at en opgave kan vi ikke påtage os. Det vil være et kæmpearbejde først at indhente 700 medlemmers mailadresser – skal et par have ret til to adresser -, derefter at indtaste og systematisere dem, til evig tid at holde et sådant kartotek ved lige for slet ikke at tale om de GDPR-regler, som vi også skal overholde. Vi opfordrer jer derfor til at følge med på vores hjemmeside og de andre steder, hvor vi omtaler og omtales.

For de af jer, der er på Facebook, så vil vi gerne opfordre til, at I følger os der og meget gerne deler vores opslag. Vi er ikke fuldt uddannede på dette område, men vi gør vores bedste og vi glædes over, at vi lige så langsomt får flere følgere. På Facebook hedder vi Det antikvariske selskab i Ribe – tjek os bare ud. En anden god ting at tjekke er bestemt museets nyhedsbrev – alle kan tilmelde sig på museets hjemmeside og med passende mellemrum får man så tilsendt nyhedsbreve med opdatering på udstillinger, udgravninger og meget, meget andet interessant.

Sydvestjyske Museer er selvfølgelig vores tætteste samarbejdspartner. Museets direktør deltager i bestyrelsesmøderne og vi er altid godt informerede om museets aktiviteter og overvejelser – tak for det. Og selv om dette samarbejde er givende, så kigger vi os også rundt for at se, om der er andre, vi med fordel for medlemmerne kan lave aftaler med. Lige nu har vi en føler ude hos Folkeuniversitetet og hos Kulturklubben med det formål, at samarbejde omkring foredrag med nogle af de meget dyre foredragsholdere. Hvis vi gerne vil høre Tom Buk Swienty eller Rane Willerslev, så skal vi spare sammen i rigtig mange år. Men måske kan vi være medarrangør og dermed give vores medlemmer mulighed for et ekstra foredrag, hvor der vil være en deltagerbetaling. Vi ved slet ikke, om dette overhovedet bliver til noget, om I som medlemmer synes, det er en god ide eller om der er nogen, der vil arbejde sammen med os. Men vi afsøger mulighederne og lover jer, at det vil være noget ekstra og ikke en erstatning for vores nuværende form.

Nu ved I, hvad vi i det forgangne år har brugt bestyrelsesmøderne på. Det er konstruktive og gode møder og jeg vil gerne i aften takke bestyrelsen for engagement, godt humør, humor og ikke mindst for at være visionære og realistiske. I er en god bestyrelse for en formand.

Tak til hele staben på Sydvestjyske Museer – tak for foredrag, lån af lokaler, offentliggørelse af vores arrangementer, for gode ideer, rundvisninger og for altid at være hjælpsomme og imødekommende. Det er dejligt, at vi en gang imellem kan give noget igen til jer og jeres arbejde.

Tak igen til Lars Ilsøe og Erik Henriksen – vores to antikvariske bogorme, som med flid og ihærdighed igen i år har skrabet en fornem sum penge sammen til Selskabet. Vi er jer meget taknemmelige.

Tak til alle medlemmer – I er trofaste medlemmer og fantastiske tilhørere til vores foredrag. Vores foredragsholdere er ofte imponerede over det talstærke fremmøde – tak for det og bliv endelig ved.

En ekstra stor tak skal der lyde til de af medlemmerne som trofast vandrer gaderne tynde her i Ribe med Selskabets post. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan regnskabet ville se ud, hvis vi ikke havde jer.

Tak til Lizzi Thamdrup, som igen i år har passet Selskabets hjemmeside. Lizzi sørger for at de nye programmer bliver præsenteret, at navne og datoer passer og hun er hurtig til at lave ændringer, når det er påkrævet. Tak for det store og vigtige arbejde.

Og så kom jeg til vejs ende med min formandsberetning nummer to, men med formandsberetning nummer 136 i Selskabets glorværdige historie. Jeg glæder mig til endnu et spændende år sammen med medlemmer, museet og ikke mindst med en kompetent bestyrelse.

Kirsten Tygesen, formand